603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 10. ledna 2022

Kontrola domácího úkolu. Připomenutí probraných předložkových vazeb. Gramatika: Zájmenná příslovce ukazovací (damit, dazu, davon…) a tázací (womit, wozu, wovon…). Konverzace a slovní zásoba: Dokončení slovíček a frází na kopii. Dcv.: Připomeňte si tvoření a použití zájmenných příslovcí. Opakujte si prosím slovíčka z obrázkové kopie. Podívejte se na toto výukové video Deutsch mit Julia o předložkových vazbách a zájmenných příslovcích: …

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly