603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 8. dubna 2024

Opakování vedlejších vět vztažných. Text: Ein entspannendes Bad. Úkoly na hodinu:  A. Deutsche und Literatur: https://learngerman.dw.com/de/4-literatur/l-18722888 B. Rekonstrukce hrázděného domu: https://learngerman.dw.com/de/neun-jahre-arbeit-für-das-traumhaus/l-68194231   Přeložte: časopis, který vychází už padesát let zámek, který loni navštívilo mnoho turistů zub, který zubař pacientovi vytrhl příklad, který byl uveden v textu víno, které jsme na podzim ochutnali ve sklípku rodiče, kteří pomáhají svým dětem s domácími…

Více

Látka probíraná v týdnu od 8. dubna 2024

4.A+: Procvičování konjunktivů. Konverzace. Text: Ein entspannedes Bad. 4.B, C: Vedlejší věty podmínkové, důkladné procvičení podmiňovacího způsobu v přítomném čase (wäre, hätte, müsste…, ostatní slovesa würde + infinitiv) a v minulém čase (konjunktiv plusquamperfekta). Text: Erholung im Park. Dcv.: Ještě jednou si prosím důkladně zopakujte tvoření podmiňovacího způsobu. CVIČENÍ na časové předložky: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap1_praepositionen2.htm   Další cvičení: Převeďte níže uvedené věty…

Více

Látka probíraná v týdnu od 8. dubna 2024

Kontrola domácích úkolů, opakování perfekta silných sloves. Konverzace. Nová látka: infinitiv s zu (1. lekce, 2. díl učebnice). Dcv.: Slovíčka 1. lekce Opakovací cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap6_relativpronomen.htm   Další cvičení: Antworten Sie auf die Fragen. Benutzen Sie “zu”, wenn es nötig ist. Was will er denn studieren? Informatik?            Ja, er plant, Informatik zu studieren.  Darf man hier rauchen? Nein. Es ist…

Více

Látka probíraná v týdnu od 8. dubna 2024

Kontrola domácího cvičení. Procvičování perfekta slabých i vybraných silných sloves (kopie str. 39). Slovesa liegen – legen, sitzen – setzen, stehen – stellen, hängen (viset a pověsit) v perfektu (kopie str. 38). Slovíčka 12. lekce. Dcv.: Zopakujte si prosím perfektum probraných sloves. Slovíčka 12. lekce. ZDE najdete malé poslechové cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap3_hoeren1.htm Další cvičení: Dejte podstatné jméno s přídavným jménem do správného…

Více

Látka probíraná v týdnu od 8. dubna 2024

Kontrola domácích úkolů, připomenutí předložek s 3. pádem a přivlastňovacích zájmen. Gramatika: množné číslo podstatných jmen. Dcv.: Polovina slovíček 3. lekce. Množné číslo podstatných jmen ve slovíčkách 1. a 2. lekce. Udělejte si prosím toto opakovací cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg01_03.htm   Další cvičení: Opakovací cvičení – přeložte: Jak dlouho tady čekáš? – Asi 10 Minut (= Minuten). Kam chceš jít? – Domů….

Více

Látka probíraná v týdnu od 2. dubna 2024

Dcv.:  Trošku rozpustilý text s úkoly: https://deutsch.lingolia.com/de/leseverstehen/b2/articles/bad-24106 Opakovací cvičení na vztažné věty: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/Kapitel4_Aufgabe1.htm   Jak se staví sen na německý způsob 🙂 : https://learngerman.dw.com/de/neun-jahre-arbeit-für-das-traumhaus/l-68194231 (Tento text je úkol na 15. a 16. dubna).  

Více

Látka probíraná v týdnu od 2. dubna 2024

4A+: Kontrola dcv. Konverzace: Ostertage. Rätsel. 4.B, C: Opava domácího úkolu a cvičení na podmiňovací způsob (kopie). Konverzace Ostertage.   Další cvičení: POSLECHOVÉ cvičení s úkoly: https://deutsch.lingolia.com/de/leseverstehen/b1/articles/park-24094 Opakovací cvičení na vztažné věty: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap4_relativpronomen.htm   Tvořte podmínkové věty dle vzoru: Bsp.       Das Geld liegt nicht in der Schublade. Ich finde es nicht.                     Wenn das Geld in der Schublade…

Více

Látka probíraná v týdnu od 2. dubna 2024

Kontrola domácích úkolů, další silná slovesa v perfektu. Konverzace: Ostertage. Dcv.: Projděte si prosím probraná silná slovesa (perfektum). Vezměte si sebou 2. díl učebnice.   Další cvičení: Doplňovací cvičení (předložky): https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap4_praepositionen1.htm   Bilden Sie das Perfekt:  Von zehn bis elf trinke ich Kaffee. Ich steige zweimal um. Was isst du? Monika kommt wieder zu spät. Wann fahrt ihr nach Hause?…

Více

Látka probíraná v týdnu od 2. dubna 2024

Kontrola domácích úkolů. Opakování předložek s 3. pádem. Nová látka: přivlastňovací zájmena. Dcv.: Slovíčka prvních dvou lekcí, přečíst první polovinu slovíček 3. lekce   Další cvičení: Vymyslete odpověď: Was machen Sie heute Abend? Was ist Ihr Familienname? Wessen (čí) Telefonnummer ist das? Ist das Ihre Adresse? Gehen Sie schon nach Hause? Ist er Programmierer von Beruf? Warten Sie lange…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly