603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 5. prosince 2022

Kontrola domácího úkolu. Der heilige Nikolaus. Text Singelhaushalte. Gramatika: zájmenná příslovce. Dcv.: Opakujte si prosím zájmenná příslovce a předložkové vazby. ZDE se můžete podívat na Krampuslauf v Hallstattu: https://www.youtube.com/watch?v=RjhlfJ_Vtz8 Další cvičení: Ergänzen Sie die Präpositionen/Doplňte předložku: Ein Satz besteht ….. mehreren Wörtern. Am Wochenende erholen sie sich ….. der Arbeit. Viele Frauen interessieren sich nicht ……. Politik. Wir erinnern uns…

Více

Látka probíraná v týdnu od 5. prosince 2022

Kontrola domácího úkolu. Der heilige Nikolaus. Gramatika: Zájmenná příslovce ukazovací a tázací. Konverzační téma: Berufe. Dcv.: Opakujte si prosím odlišné vazby sloves. ZDE Krampuslauf v Hallstattu: https://www.youtube.com/watch?v=RjhlfJ_Vtz8 Další cvičení: Chtěl bych se s ním seznámit. Zatelefonuj mi odpoledne. Často mluví o svých přátelích z Německa. Často o nich mluví. Často o tom mluví. Nezapomeň na narozeniny svého otce. Nezapomeň…

Více

Látka probíraná v týdnu od 5. prosince 2022

Kontrola domácího úkolu. Der heilige Nikolaus. Nová látka: zvratná slovesa – výklad, slovesa sich setzen, sich legen a sich stellen. Konverzace: Sehenswürdigkeiten in unserer Region. Dcv.: Naučte se prosím časovat zvratná slovesa. Slovíčka. ZDE je Krampuslauf v Hallstattu: https://www.youtube.com/watch?v=RjhlfJ_Vtz8 Další cvičení: Doplňte správný tvar zvratného zájmena: Erhole ____ doch endlich! Ich möchte ____ jetzt ein bisschen ausruhen. Kaufen wir ___…

Více

Látka probíraná v týdnu od 5. prosince 2022

Kontrola domácího úkolu. Der heilige Nikolaus. Opakování skloňování podst. jmen v jednotném i množném čísle. Nová látka: Předložky se 3. pádem: úvod, rozdíl mezi předložkami AUS a VON ve významu „z“. Dcv.: Slovíčka, předložky. ZDE najdete video Krampuslauf v Hallstattu: https://www.youtube.com/watch?v=RjhlfJ_Vtz8   Další cvičení: Opakovací cvičení – přeložte: Jak dlouho tady čekáš? – Asi 10 Minut (= Minuten). Kam chceš…

Více

Látka probíraná v týdnu od 28. listopadu 2022

Úvodní konverzace – Pläne für die Adventszeit. Kontrola domácího úkolu a opakování předložkových vazeb. Nové vazby: sich ärgern über j-n/etw., sich bewerben um etw. Konverzační téma: Berufe Dcv.: Slovíčka do 13. lekce. Opakujte si prosím probrané vazby sloves. Znovu si poslechněte tento text: https://www.deutsch-to-go.de/der-weg-zur-arbeit/   Další cvičení: Wo haben sich Adam und Eva kennen gelernt? _______ Paradies _______ Bahnhof _______…

Více

Látka probíraná v týdnu od 28. listopadu 2022

Kontrola domácího úkolu. Připomenutí sloves ABHOLEN a BRINGEN. Ústní cvičení na odlučitelné předpony. Konverzace: Welche Sehenswürdigkeiten in unserer Region kann man den Besuchern empfehlen? Dcv.: Nezapomínejte prosím na slovíčka z učebnice. Připravte si krátké vyprávění o zajímavostech našeho regionu.   Další cvičení: Zkuste přeložit níže uvedenou nabídku jednoho německého hotelu: Urlaubsvergnügen ohne Reisestress! Wir organisieren für Sie den Transfer…

Více

Látka probíraná v týdnu od 28. listopadu 2022

Kontrola domácího úkolu s opakováním infinitivu s zu a předložkových vazeb. Cvičení z kopie na superlativní tvary příslovcí. Konverzace – Das erste Adventswochenende. Procvičení předložkových vazeb, zájmenná příslovce. Dcv.: POSLECHOVÉ CVIČENÍ ke konverzaci na hodině:https://www.deutsch-to-go.de/immer-weniger-menschen-pro-haushalt/   Další cvičení: Übersetzen Sie: z okna, z tohoto důvodu, od té nehody jet autobusem, dárek od rodičů, přijít na návštěvu pracovat od sedmi…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly