603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 16. května 2022

Kontrola domácího úkolu – podmínkové věty. Způsoby krácení podmínkových vět (1. vynechání spojky WENN 2. opis SOLLTE + infinitiv). Procvičení. Dcv.: Zopakujte si prosím možnosti vyjadřování podmínkových vět.   Další cvičení: Udělejte si prosím ještě toto cvičení na podmínkové věty (v minulém čase): https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konjunktiv-zwei2.htm   Opakovací cvičení – vyjadřování možnosti nebo nutnosti vazbou HABEN/SEIN + infinitiv s zu: Übersetzen…

Více

Látka probíraná v týdnu od 16. května 2022

Kontrola domácího úkolu s procvičováním perfekta a vysvětlením préterita silných sloves. Připomenutí stupňování a zvláštních tvarů příslovcí odvozených z 3. stupně (spätestens, wenigstens…). Cvičení z kopie (Massenmedien und Jugendliche). Dcv.: Podívejte se prosím na silná slovesa uvedená v 3. lekci v učebnici.   Další cvičení: Přečtěte a přeložte si následující text, vyberte přídavná jména a napište jejich 1., 2….

Více

Látka probíraná v týdnu od 16. května 2022

Kontrola domácích úkolů. Opakování perfekta probraných silných sloves (essen, gehen, kommen, fahren, einladen, trinken, schreiben). Důkladné procvičení perfekta slabých i silných sloves (cvičení z kopie). Nová látka: préteritum slabých sloves (machen: ich machte). Slovíčka 11. lekce (??). Téma Gesundheit: Rady při zdravotních obtížích (procvičení rozkazovacího způsobu a nových slovíček). Dcv.: Podívejte se prosím na tvoření préterita slabých sloves a…

Více

Látka probíraná v týdnu od 16. května 2022

Kontrola domácího úkolu s procvičováním silných sloves s kmenovým -a- (vzor fahren) a kmenovým -e- (vzor helfen). Rozkazovací způsob silných sloves – slovesa typu helfen mění v rozkazovacím způsobu pro 2. osobu čísla jednotného samohlásku: HILF(E), ale HELFT, HELFEN WIR, HELFEN SIE. Nová látka: předložky s 3. a 4. pádem (úvod, určování pádu, předložka in a auf). Dcv.: Procvičujte…

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969).  Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv   Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv   Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100    

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100  

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100      

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly