603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 20. listopadu 2023

Kontrola domácího úkolu. Konverzace. Připomenutí řadových číslovek a určování data. Gramatika: druhy minulého času v němčině. Préteritum způsobových a pomocných sloves (včetně slovesa werden). Téma: Schulsystem. Dcv.: naučte se tvary minulého času pomocných a způsobových sloves.   Další cvičení: Zkuste si préteritum (minulý čas) sloves haben und sein: Wir _______ im Sommer in Japan. Joseph _______früher einen Hund. Wir…

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. listopadu 2023

Kontrola domácího úkolu s opakování koncovek přídavných jmen (Fruchtscheiben statt Pommes). 4+: Konverzace na téma Gesunde Nahrung. Thema: Wohnen. 4 B, C: Kopie s obrázkovým cvičením. Dcv.: Slovíčka (kopie s obrázkovým cvičením). 4+: POSLECH: https://www.deutsch-to-go.de/alternativen-zu-fleisch-ein-paar-zahlen/   Další cvičení:  Doplňte správnou koncovku: Auf nach Aachen! (všechny skupiny) Gründe für einen Besuch gibt es viele – und Anlässe mehr als genug! In…

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. listopadu 2023

Subjektive Bedeutung der Modalverben. Fünf Gespräche – Texte zur B2-Prüfung.   Dcv.:  POSLECH: https://www.deutsch-to-go.de/luxemburg-klein-aber-faszinierend/ Aufgabe zum Text: Suchen Sie sich noch weitere interessante Informationen über Luxemburg und erzählen Sie.   Subjektive und objektive Bedeutung der Modalverben – noch eine Übung: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_modalverben2.htm        

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. listopadu 2023

Kontrola domácího úkolu s opakováním předložek a zvratných sloves. Konverzace. Nová látka: předpony neodlučitelná, odlučitelné a někdy odlučitelné. Připomenutí významu a vazby slovesa abholen a bringen. Das Wetter – pokračování. Dcv.: Přečtěte a přeložte si předpověď počasí v učebnici Themen. Naučte se nová slovíčka (jasno, polojasno, oblačno, zataženo, přeháňky, bouřka apod.).   Další cvičení: Přeložte: Bringen und Abholen der…

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. listopadu 2023

Kontrola domácího úkolu, procvičování časování sloves. Časování slovesa möchten. Slovesa s kmenovou sykavkou (např. grüßen, heißen – 2. a 3. osoba čísla jednotného je stejná). Nová látka: Slovosled vět oznamovacích a tázacích – vysvětlení. Dcv.: Procvičujte si prosím časování a opakujte si slovíčka.   Další cvičení: Wie heißt das richtige Fragewort?/ Doplňte správné tázací zájmeno: __ heißt du? –…

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Protože nás začal zlobit Google meet (po hodině se odpojí a musím generovat a posílat nové heslo), budeme preferovat připojení přes Skype. Založila jsem skupinu pro každý ročník a poslala Vám jak pozvánku, tak i mailem heslo k prvnímu připojení. To už pak…

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Protože nás začal zlobit Google meet (po hodině se odpojí a musím generovat a posílat nové heslo), budeme preferovat připojení přes Skype. Založila jsem skupinu pro každý ročník a poslala Vám jak pozvánku, tak i mailem heslo k prvnímu připojení. To už pak…

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Protože nás začal zlobit Google meet (po hodině se odpojí a musím generovat a posílat nové heslo), budeme preferovat připojení přes Skype. Založila jsem skupinu pro každý ročník a poslala Vám jak pozvánku, tak i mailem heslo k prvnímu připojení. To už pak…

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Protože nás začal zlobit Google meet (po hodině se odpojí a musím generovat a posílat nové heslo), budeme preferovat připojení přes Skype. Založila jsem skupinu pro každý ročník a poslala Vám jak pozvánku, tak i mailem heslo k prvnímu připojení. To už pak…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly