603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 22. května 2023

Kontrola domácího úkolu. Procvičování vedlejších vět časových. Konverzační cvičení – dokončení obrázkových příběhů z kopie Heute ging alles schief. Nová kopie: Dafis Heimkehr. Dcv.: Překladové cvičení z učebnice (cvičení na v.v. časové).   Další cvičení: Opáčko: Doplňte koncovku zpodstatnělého přídavného jména: Diese Regelung gilt nur für Beamt…… Reisend …..in Richtung Paris müssen hier umsteigen. Er ist tschechisch….. Staatsangehörig……. Die…

Více

Látka probíraná v týdnu od 22. května 2023

Kontrola domácího úkolu s procvičením silných sloves. Opakování probraných sloves. Nová slovesa – druhá polovina (od sinken) sloves na straně 71. Deutschlandlabor – Autos (pokračování), podmiňovací způsob würde + infinitiv. Opakovací cvičení na koncovky příd. jmen (kopie): Mein Auto Herbie. Dcv.: Zopakujte si prosím probraná silná slovesa a naučte se nová na straně 71.   Další cvičení: Převeďte do…

Více

Látka probíraná v týdnu od 22. května 2023

Domácí úkol – připomenutí teorie minulých časů, préteritum slabých sloves a perfektum běžných slabých sloves. Kopie – cvičení s perfektem vybraných silných sloves (kommen/bekommen, gehen, trinken, einladen …). Zivilisationskrankheiten. Dcv.: Naučte se prosím perfektum probraných silných sloves.   Další cvičení: Dejte podstatné jméno s přídavným jménem do správného pádu, podtržené věty navíc převeďte do perfekta: Die Bluse (das Mädchen) gefällt…

Více

Látka probíraná v týdnu od 22. května 2023

Kontrola domácího úkolu. Nová látka: zvratná slovesa – časování, slovesa sich setzen, sich legen a sich stellen. Procvičení. Dcv.: Přečtěte si prosím polovinu slovíček 6. lekce.   Další cvičení: Doplňte správný tvar zvratného zájmena: Erhole ____ doch endlich! Ich möchte ____ jetzt ein bisschen ausruhen. Kaufen wir ___ die Theaterkarten für heute Abend! Kinder, zieht ___ schnell an, ihr…

Více

Od 1. února začíná nové pololetí. Máte-li chuť se zdokonalit v němčině, neváhejte a přijďte k nám. Samozřejmě můžete poslat mail nebo zavolat (lada.petrankova@gatenachod.cz; 603 440 969). Budete srdečně vítáni.

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969).  Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv   Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv   Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100    

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100  

Více

Online výuka

Pokud se budete chtít připojit na hodinu online, dejte mi prosím předem vědět (603 440 969). Heslo: https://meet.google.com/dvg-jypb-zbv Navštivte naše stránky na Facebooku:  https://www.facebook.com/GateNachod   Číslo účtu pro platby kurzovného: 28 32 42 551/0100      

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly