603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Výuka němčiny

Vážení přátelé,

na tomto místě bychom Vás rádi informovali o výuce němčiny v naší jazykové škole GATE.

Naše kurzy jsou výjimečné mimo jiné tím, že na výuku nenajímáme externí lektory, ale po celou dobu existence naší společnosti (32 let!) vyučujeme své studenty sami. Je tím pochopitelně zaručena maximální zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita. Kromě lektorské činnosti vykonáváme od roku 1993 praxi soudních tlumočníků a více než pětadvacet let překládáme a tlumočíme v nejrůznějších oborech.

Výuka německého jazyka probíhá v pěti ročnících - od úplných začátečníků (1. ročník) až po pokročilé (4. ročník a současně přípravka na základní stupeň státní zkoušky) a konverzační kurz (5. ročník). Ve skupině je maximálně 6 studentů. Tento počet umožňuje jak dostatečně individuální přístup ke studentům, tak i práci ve skupinách, což je atraktivní a zábavný způsob, jak si procvičit získanou slovní zásobu v modelových situacích.

Kurzy běží po celý školní rok od poloviny září do poloviny června vždy odpoledne nebo večer jednou týdně 2 vyučovací hodiny. Školní rok tedy činí celkem 70 - 72 vyučovacích hodin. Kromě gramatiky věnujeme značnou pozornost rozšiřování slovní zásoby, poslechovým cvičením a konverzaci. Na základě dohody s knihkupectvím v Náchodě poskytujeme našim žákům slevové kupóny, po jejichž předložení obdrží na jazykovou literaturu (tedy na učebnici, slovník, ale i CD atd.) 10% slevu.

Ani v dobách covidu naše škola nepřestala fungovat, jen jsme se přesunuli do online prostředí. Zjistili jsme, že tímto způsobem lze zajistit výuku, a i když už loni naše kurzy běžely prezenčně, zajistili jsme, abyste se do nich mohli připojit i na dálku, pokud byste onemocněli nebo byli na cestách.

Kurzovné činí 3.550,- Kč za pololetí (= 34 vyučovacích hodin) a kromě učebnice cena zahrnuje veškerý servis, tj. značné množství studijních materiálů v kopiích, nahrávky, e-learning, případně individuální konzultace (při delší nezaviněné absenci). První hodina je zdarma - to abyste nekupovali zajíce v pytli. 🙂

Výuka probíhá ve vlastních prostorách, které se nachází na Husově náměstí v Náchodě, č.p. 789 (za prodejnou elektrokol a starožitnictvím). Školní rok tradičně zahajujeme informační schůzkou, o termínu jejího konání budete vyrozuměni elektronickou pozvánkou, popř. SMS zprávou.

Přeji všem našim studentům hodně úspěchů a radosti při studiu.

S pozdravem

Dr. Lada Petránková

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly