603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Výuka němčiny

Vážení přátelé,

na tomto místě bychom Vás rádi informovali o výuce němčiny v naší jazykové škole GATE.

Naše kurzy jsou výjimečné mimo jiné tím, že na výuku nenajímáme externí lektory, ale po celou dobu existence naší společnosti (31 let!) vyučujeme své studenty sami. Je tím pochopitelně zaručena maximální zainteresovanost na kvalitě výuky a její kontinuita. Kromě lektorské činnosti vykonáváme od roku 1993 praxi soudních tlumočníků a pětadvacet let překládáme a tlumočíme v nejrůznějších oborech.

Výuka německého jazyka probíhá v pěti ročnících - od úplných začátečníků (1. ročník) až po pokročilé (4. ročník a současně přípravka na základní stupeň státní zkoušky) a konverzační kurz (5. ročník). Ve skupině je cca. 5 studentů. Tento počet umožňuje jak dostatečně individuální přístup ke studentům, tak i práci ve skupinách, což je atraktivní a zábavný způsob, jak si procvičit získanou slovní zásobu v modelových situacích.

Kurzy běží po celý školní rok od poloviny září do poloviny června vždy odpoledne nebo večer jednou týdně 2 vyučovací hodiny. Počet hodin za školní rok činí celkem 70 - 72. Kromě gramatiky věnujeme značnou pozornost rozšiřování slovní zásoby, poslechovým cvičením a konverzaci. Na základě dohody s knihkupectvím v Náchodě poskytujeme našim žákům slevové kupóny, po jejichž předložení obdrží na jazykovou literaturu (tedy na učebnici, slovník, ale i CD atd.) 10% slevu.

Již několik let úspěšně využíváme internet jako skvělou pomůcku pro ještě dokonalejší procvičení jazyka. Zjistili jsme totiž, že již téměř 100% našich žáků má k internetu přístup a má zájem si látku probranou v kurzu upevnit a procvičit právě touto formou. Protože se tato metoda v minulých letech velmi dobře osvědčila, budeme internet samozřejmě používat k výuce i letošním roce.

Kurzovné činí 1.980,- Kč za pololetí a kromě učebnice cena zahrnuje veškerý servis, tj. značné množství studijních materiálů v kopiích, nahrávky, e-learning, případně individuální konzultace (při delší nezaviněné absenci). Naše škola poskytuje studentům tzv. „záruční lhůtu“, která činí tři týdny po zahájení školního roku. Pokud se student během této doby odhlásí, kurzovné se mu vrací.

Výuka probíhá ve vlastních prostorách, které se nachází na Husově náměstí v Náchodě, č.p. 789 (za bývalým Čedokem). Školní rok zahajujeme informační schůzkou, o termínu jejího konání budete vyrozuměni elektronickou pozvánkou, popř. SMS zprávou.

Přeji všem našim studentům hodně úspěchů při studiu.

S pozdravem

Dr. Lada Petránková

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly