Látka probíraná v týdnu od 6. června 2022

Kontrola domácího úkolu. Slovesa liegen X legen; stehen X stellen; sitzen X setzen – vyznamové rozdíly, minulý čas. Opakovací cvičení na předložky a osobní zájmena a na předložky místní. Práce ve dvojicích: Dialogspiele.

 

PŘÍŠTÍ TÝDEN JE POSLEDNÍ HODINA TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU. OD 20. ČERVNA DO 16. ZÁŘÍ 2022 MÁME LETNÍ PRÁZDNINY.