Látka probíraná v týdnu od 10. ledna 2022

Kontrola domácího úkolu. Připomenutí probraných předložkových vazeb. Gramatika: Zájmenná příslovce ukazovací (damit, dazu, davon…) a tázací (womit, wozu, wovon…). Konverzace a slovní zásoba: Dokončení slovíček a frází na kopii.

Dcv.: Připomeňte si tvoření a použití zájmenných příslovcí. Opakujte si prosím slovíčka z obrázkové kopie.

Podívejte se na toto výukové video Deutsch mit Julia o předložkových vazbách a zájmenných příslovcích: 

https://www.youtube.com/watch?v=-BF04jgwPk8

 

Další cvičení:

Ergänzen Sie die Präpositionen/Doplňte předložku:

  1. Ein Satz besteht ….. mehreren Wörtern.
  2. Am Wochenende erholen sie sich ….. der Arbeit.
  3. Viele Frauen interessieren sich nicht ……. Politik.
  4. Wir erinnern uns gern …… Ihren Besuch im letzten Jahr.
  5. Er hat sich …….. ein Studium in Amerika entschieden.
  6. Bitte, passen Sie …. die Verkehrszeichen auf!
  7. Ich bin …… dieser Meinung nicht einverstanden.
  8. Peter gehört ….. den Leuten, die sich …… alles kümmern müssen.
  9. Dieses Land ist ……. den Handel angewiesen.
  10. Gestern habe ich mich ……… Frau Klein unterhalten; wir haben …….das Wetter und Musik gesprochen.

 

Víkend 22. a 23. ledna 2022 bude věnován paměťovým technikám a technikám učení. Pár míst je ještě volných, pokud byste chtěli přijít Vy nebo Vaši známí, budete vítáni. 🙂 Více na https://kurzy-dobra-pamet.estranky.cz

Výborný článek o „královské“ paměťové technice, který vyšel na stránkách ČT24:

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3314265-aboridzinci-pouzivaji-50-tisic-let-pametovou-techniku-lepsi-nez-holmesuv-palac-mysli

 

Platba kurzovného (1.980,- Kč): č. účtu 28 32 42 551/0100