Začátek výuky

Do našich kurzů se můžete přihlásit kdykoli během školního roku. Přihlásit se můžete pomocí přihlašovacího formuláře nebo telefonicky.

Poskytujeme hodiny na zkoušku přímo v kurzu, nikoli na speciálně připravené ukázkové hodině.
Naše výuka je kontinuální – kurzy konané v jednotlivých ročnících na sebe navazují.