603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Němčina – 1.ročník

Látka probíraná 23. května 2019

Kontrola domácího úkolu, připomenutí rozkazovacího způsobu. Rozkazovací způsob slovesa SEIN. Téma: orientace po městě. Nová látka: silná slovesa s kmenovým a (typ fahren) v přítomném čase. Dcv.: Pročtěte si prosím slovíčka 5. lekce. Opakujte si slovíčka k orientaci po městě. Udělejte si toto cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k03_inderstadt.htm   Další cvičení: Následující rozhovory přeložte do češtiny: 1. Entschuldigen Sie bitte, ich suche das…

Více

Látka probíraná 16. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Procvičení předložek s 3. a 4. pádem. Orientace po městě (kopie). Písnička. Rozkazovací způsob – výklad. Dcv.: Opakujte si prosím slovíčka včetně nové slovní zásoby z kopie, naučte se dobře významy předložek. Udělejte si prosím toto doplňovací cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap2_dialogergaenzung.htm   Další cvičení: Tvořte rozkazovací způsob: Vzor:   Du sollst fleißig arbeiten. – Arbeite fleißig. Ihr müsst schon nach…

Více

Látka probíraná 31. ledna 2019

Kontrola domácího úkolu. Gramatika: předložky s 3. pádem. Dcv.: Slovíčka 3. lekce Číslo účtu pro platbu kurzovného: 28 32 42 551/0100.   Další úkoly: Dosaďte správnou předložku: aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von a zu.  Wir wohnen ….. der Bank. Er ist ….. zwei Tagen in der Arbeit. Sie kommt morgen ….. dir (tobě). Ich soll dich (tě)…

Více

Látka probíraná 11. října 2018

Procvičování výslovnosti (kopie). Člen určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine, ein). Polovina slovíček z 1. lekce (učebnice str. 20). Časování sloves v přítomném čase. Dcv.: Naučte se prosím první polovinu slovíček 1. lekce.   Další úkoly: Vyslovujte správně, dbejte na délku samohlásek: der Magen; der Topf; die Lampe; lieben; das Jahr; sieben; die Presse; das Glas; der…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly