Zajímavosti

Zajímavé odkazy:
 

 

Němčina není "out"Němčina není v žádném případě "out".

 Jako všechno na světě, i studium cizích jazyků vždy podléhalo a podléhá módním trendům. Momentálně zájem o němčinu spíše stagnuje, avšak existuje mnoho důvodů, proč bychom měli němčinu znát a studovat.

 Německy mluvící země jsou naším nejdůležitějším obchodním partnerem. Je to západogermánský jazyk a ve světě německy hovoří zhruba 120 mil. lidí. V Evropě je němčina druhým nejrozšířenějším jazykem hned po ruštině. Pro 110 mil. lidí je němčina rodným jazykem a v rámci Evropské unie je tak němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Velkou zvláštností tohoto jazyka je, že se všechna podstatná jména píší velkými počátečními písmeny.

 Mnoho českých společností je vlastněno německými. Rakouské firmy zakládají své pobočky v jižních částech naší země. Nejlepší obchod s Němci uděláte stejně v němčině – znalost tohoto jazyka zlepšuje obchodní vztahy a tím zvyšuje i naději na úspěch. Dnes není problém začít budovat globální kariéru. Se znalostí němčiny výrazně zlepšíte své šance na dobrou práci pro globálního hráče s německým zázemím nebo sídlem. Turisté z německy mluvících zemí jsou početní – uplatníte se proto i v cestovním ruchu.

 

Komunikace v němčině je častá také v oborech médií, informačních a komunikačních technologií. Spousta důležitých webových stránek je v němčině. Budete mít informace dříve, než ti, kteří němčině nerozumí. Obohatíte se o interkulturní zážitky a posílíte vztahy obou stran. Navíc spousta Němců má u nás příbuzné nebo přátele a obnovuje zpřetrhané vazby. Užijte si sílu originálu – němčina je jazyk Goetha, Kafky, Grasse… Přečtěte si je nebo poslechněte v originálním znění. Studujte svůj obor v Německu, využijte stipendia a znásobte tak svoji šanci na atraktivní místo. Získáte také přátelské a další vazby.

 Němčina Vám otevře nové obchodní příležitosti. Německy mluvící země jsou největším obchodním partnerem ČR.

Váš lepší postup v zaměstnání. Anglicky dnes umí „téměř“ každý. Mnoho českých firem vlastní německé společnosti, znalostí němčiny tak zvýšíte Vaší naději na úspěch nebo povýšení v zaměstnání.

 Nabídky práce v Německu

Nastartujte Vaší evropskou kariéru! Němčina může být také dobrým základem pro začátek Vaší globální kariéry v rámci EU.

 Umožňuje uplatnění v cestovním ruchu. Turisté z německy mluvících zemí patří mezi nejpočetnější skupinu cestovatelů, znalostí němčiny se uplatníte i v cestovním ruchu.

Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem, který je používán v oblasti vědy a výzkumu.

 Získejte zahraniční zkušenosti ve zdravotnictví a medicíně! Mladí lékaři a zdravotní sestry získávají první pracovní zahraniční zkušenosti zejména v německy mluvících zemích. Pracujte jako doktor/ka v Německu!

 Literatura a kultura. V němčině vychází každá desátá kniha. Německá literatura je důležitou součástí evropského kulturního dědictví.

 Historie a vzdělanost… Česká a německá historie jsou úzce propojené v mnoha směrech. Porozumět němčině znamená také porozumět některým souvislostem z historie naší země.

 A nezapomeňte! Kvapem se blíží doba otevření pracovního trhu v Německu a Rakousku pro nové členské země EU. A kdo je připraven ...

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRAVOPIS – PSANÍ „ß“ a „ss“
Vzhledem k tomu, že mezi studenty stále panuje nejistota ohledně psaní tzv. „ß“ a  „ss“, uvádím stručný výklad tohoto problému:

Tzv. ostré ß z němčiny nezmizelo. Pouze se změnila pravidla jeho používání. Nyní vycházíme z obecných pravidel DÉLKY SAMOHLÁSEK. To tedy znamená, že pokud vyslovované hlásce „s“ předchází DVOJHLÁSKA nebo DLOUHÁ SAMOHLÁSKA, píšeme ß. Předchází-li však samohláska KRÁTKÁ, napíšeme „ss“, protože dvě nebo více souhlásek ZKRACUJÍ SAMOHLÁSKU, KTERÁ TÉTO SKUPINĚ SOUHLÁSEK PŘEDCHÁZÍ!!!!!! 

PŘÍKLADY:

heißen (dvojhláska), grüßen (dlouhá samohláska), Meißen (dvojhláska), Fuß (dlouhá samohláska)  

ALE:

dass, Schluss, ich muss, wissen (krátká samohláska)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

I: ČÍSLO JEDNOTNÉ:

 

1.  V 1. pádě všech rodů po členu určitém má přídavné jméno koncovku -e. V 1. pádě po členu neurčitém dostane přídavné jméno rodovou koncovku - er, e, es.

 

2.  2. + 3. pád všech rodů a 4. pád rodu mužského po členu určitém i neurčitém: přídavné jméno má vždy koncovku -(e)n.

 

3.  1. a 4. pád rodu ženského a středního je stejný.

 

Zájmeno dieser (diese, dieses) je člen určitý.

Zájmena přivlastňovací a zájmeno kein jsou členem neurčitým.