Lada Petránková

PharmDr. Lada Petránková (*1964),  
členka Komory soudních tlumočníků a překladatelů

Kvalifikace a praxe:

 

 

Nabízené služby:
 

Překlady a tlumočení pro státní orgány i soukromé osoby
Překlady úředních dokumentů s ověřením pro firmy i soukromé osoby
Překlady obchodní a soukromé korespondence
Překlady právnických a technických textů
Tlumočení při obchodních jednáních 
Zpracování textů na PC a jejich doručování faxem, na disketě nebo e-mailem
Vedení a organizace kurzů němčiny

Kontakty:
Adresa: Pod Homolkou 1945, 547 01 Náchod
Tel/Fax: 491 420 945 
Mobil: +420603 440 969
E-mail: lada.petrankova@gatenachod.cz