Pátý ročník

5. ročník - pokročilí

OBSAH UČIVA

Tento ročník je koncipován jako konverzační.
 

Aktuálně probíraná látka:

 

 

Látka probíraná v týdnu od 13. listopadu 2017 


Konverzace. Billigflieger. 

 

Nějakou dobu jsme se nevěnovali reportážím pana Osterhage.

Tato je velmi hezká: http://www.tagesschau.de/videoblog/boehmische_doerfer/tschechischer-wein-101.html

 

 

 

 

 

   


 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

 

  


 

 

 


 

 


 

 


 

 


   

  

  

 

 

nbsp;nbsp;/spanbr /margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style= nbsp;nbsp;/spanbr /margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 


 

 
 

 
 


  

 

 

lada.petrankova@gatenachod.cz

/spanMsoNormalCxSpFirstspan style=font-size:16px;/p

font-size:18px;br /margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalDEnbsp;

font-size:18px; br /span style=

font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial/span span style= mso-ansi-language:=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

3.nbsp;font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:

==pp class=/pbr /

==pp class=/pbr /

/span margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /o:p

/spanp

ˇ/fontmso-layout-grid-align:none;text-autospace:noneMsoNormalCxSpFirst p class=nbsp;

∓br /font-size:16px;p

/pbr /

´span style=

mso-bidi-font-weight:normalb style=/pfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: span style=b style=br /span lang=br /

´/spanbr / br /

∓quot;;mso-ansi-language:DEfont-family: DE/strongp class=b style=strong

∓ span lang= style= span style=p class= pp

style=/span/spanMsoNormalfont-family: font-size:16px;b style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p/p ==pp class=/pbr /

quot;,quot;Arial style=/o:p font-family: style= style=

/o:pquot;,font-family: quot;;mso-ansi-language:DEp style=DE/p

font-size:16px;pmso-bidi-font-weight: normalnbsp;

style=Es besteht quot;;mso-ansi-language:DEquot;,MsoNormal quot;,/spanp class=/p/spannbsp;

style=Es besteht quot;;mso-ansi-language:DEquot;,MsoNormal quot;,/spanp class=/p/spannbsp;

text-align:justifyquot;Arialnbsp;quot;sans-serif style=/span/p

p class= mso-ansi-language:=/spanspan style=pspan style=br /

font-size:18px;´´ style=/spanmso-bidi-font-weight: normalspan style=p

nbsp;span style=´´´ b style=/pfont-family:font-size:14px;DE

acute; světov p

font-size:18px; span style=span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /p

text-align:justifyu p p

p

p

quot;,/spanp class=/pnbsp;br /

style= /pfont-family:font-size:14px;br /DE

span lang= /spanDEmso-bidi-font-weight: normal /o:pquot;,font-family: quot;;mso-ansi-language:DEp style=DE/p

style=/span

/spanspan style=/pp

br / mso-ansi-language:= mso-ansi-language:=/p

span style=font-size:16px; span style=nbsp;

span style= /o:p

nbsp; /span

font-size:12.0pt;font-family:nbsp; /span

nbsp;/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p nbsp;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal font-family:

font-size:12. style= style= p/unbsp; p p class= mso-ansi-language:=/spanspan style=pspan style=br /0pt;font-family:nbsp; br /br //pp

p class=/spannbsp;

style= /span

b style=strongp

/b

MsoNormalCxSpMiddlemso-spacerun:yes span style=span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /p

/span/p

MsoNormalCxSpFirstbr /font-size:16px;font-size:16px;/strongfont-size:14pt;

¨/o:p /u MsoNormalCxSpFirst style=

span lang=/strongmso-bidi-font-weight: normalspan style=p

font-size:18px;MsoNormalp class=nbsp;p class= o:p

nbsp; DEbr / nbsp;/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p nbsp;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal font-family:

style= span lang= /spanDEmso-bidi-font-weight: normal /o:pquot;,font-family: quot;;mso-ansi-language:DEp style=DE/p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style= span lang= /spanDEmso-bidi-font-weight: normal /o:pquot;,font-family: quot;;mso-ansi-language:DEp style=DE/p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=/span FONT-FAMILY: Arialp

/span span lang= quot;,/spanp class=/pnbsp;br /

/spanmso-bidi-font-weight: normal/p font-family: style=b style=br /

font-size:16px;br /

font-size:16px;

DEp

/span style=/p

/pfont-size:16px;font-family: br //p/p

MsoNormalp class=b style=span style=span style= span style=

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none/span style= /span /span margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; /o:p /pmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /p mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /o:pp

nbsp;p mso-ansi-language:=nbsp; p /span span lang= quot;,/spanp class=/pnbsp;br /

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; msoquot;Arial style=quot;;mso-ansi-language: DEquot;,quot;;mso-ansi-language:DE /pDE style=p#8723;quot;;mso-ansi-language:DEfont-familyquot;sans-seriffont-size:12.0pt;font-family:p class=/p o:p : DE/strongp class=b style=strong/p-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;p mso-ansi-language:=nbsp; p /span span lang= quot;,/spanp class=/pnbsp;br /

font-size:16px; p#8723; span lang= style= span style=p class= pp

mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonenbsp; style=DE /span margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /o:p

/pfont-family: style= style=/pp

span style=span style= /p

span style=

span style=font-size:16px;DE /p

pfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family: /p nbsp;

br / style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalpp

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=

style=/p/p p span style=font-size:16px; span style=nbsp;

/strong/spanfont-size:16px;font-family: span lang=br /span style=/pp

MsoNormalbr /p

/u/b p class= span lang= /spanDEmso-bidi-font-weight:DE/p/b span lang=nbsp;/p normal /o:pquot;,font-family: quot;;mso-ansi-language:DEp style=DE/p

b style=

b style= /o:p

mso-tab-count:1 style=b style=mso-bidi-font-weight: normal/span/pu br //p

/unbsp;

p class=font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: b style=strong

p class= /p/p /pp

/pbr /

span lang= quot;,/spanp class=/pnbsp;br //p

font size=nbsp;DE DE

/p/b span lang=nbsp;/p

text-align:justifyu p

MsoNormalb style=font-family:span style=span style= span style=/p

/span/spanb style=DEspan style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style= /span

mso-bidi-font-family:Arial;mso-ansi-language: DE br /p

font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family: /p nbsp;

p class= mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz/p font-size:18px; span style=span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /p

span lang=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:14pt;

/spanMsoNormalCxSpFirst style=pMsoNormalCxSpMiddle/p

quot;; color:red;mso-ansi-language:DE b style=/p style=/p

style= /spanbr /

font-family:

pb style=font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: /pMsoNormalCxSpFirstmso-bidi-font-weight: normal /p

p class=br /p class=span style= /p /pbr /

/p

DEspan style= span lang= /p/p

MsoNormalCxSpFirst/bmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /span

b style= /o:p/p

p class=/spanfont-family:/p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;p /strong/span/pp

style=span lang=br / b style=font-family:strongp/p

font-size:16px;/pp /span

b style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p/p

/span/pbr /MsoNormalCxSpFirst

mso-bidi-font-weight: normal/spanmso-bidi-font-weight: normalp span lang=/strongmso-bidi-font-weight: normalspan style=pp

p class=/p mso-bidi-font-weight: normal margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style= span lang= /spanDEmso-bidi-font-weight: normal /o:pquot;,font-family: quot;;mso-ansi-language:DEp style=DE/p

br /font-size:16px;p

/p style=/spanb style= /b

style=MsoNormalCxSpMiddle p/p

nbsp;DE mso-bidi-font-weight: normalp p/p

/p/spanp class=br /

/bbr /

/unbsp;MsoNormalCxSpMiddle/span nbsp; ˇ/fontmso-layout-grid-align:none;text-autospace:noneMsoNormalCxSpFirst p class=nbsp;/p/p

br //pmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;

DEp class=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=/pbr / /unbsp;

p class= br //pp

/span/p

DEmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;p/p

b style=mso-bidi-font-weight: normalb style=upbr //p

b style= /span mso-tab-count:1 style=b style=mso-bidi-font-weight: normal/span/pu br //p

quot;,p class=/spannbsp;/p/p

span lang= /p style=/spanb style= /b

nbsp;font-size:16px;br /font-family: br /font-size:16px;p

font-size:16px;

quot;; mso-ansi-language:DEmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=

a href=quot;,/spanp class=/pnbsp;br //p/p

MsoNormalCxSpFirstmso-bidi-font-weight: normalp class=p class=/pp

br /span lang=font-size:16px;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/pp

/bspan style= style= /p

/bspan style= style= /p

pb style= p

span style=font-family:font-family: br /

quot;sans-serifpspan style=/b /p

pspan style=/b /p

b style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normalnbsp; style=

style= span style=/p nbsp;

b style=/pp/p p

DE/bmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

DEp class=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=br /p br / mso-ansi-language:= p/p margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; msoquot;Arial style=quot;;mso-ansi-language: DEquot;,quot;;mso-ansi-language:DE /pDE style=p#8723;quot;;mso-ansi-language:DEfont-familyquot;sans-seriffont-size:12.0pt;font-family:p class=/p o:p : DE/strongp class=b style=strong/p-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;p mso-ansi-language:=nbsp; p /span span lang= quot;,/spanp class=/pnbsp;br //p/unbsp;

style= /po:pnbsp; p class= mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz/p font-size:18px; span style=span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /p

span style= mso-bidi-font-weight: normal/spanp MsoNormalCxSpFirst br / br / mso-ansi-language:= mso-ansi-language:=/p/p

text-align:justify/u/b p class=br /

mso-bidi-font-weight: normal/spanmso-bidi-font-weight: normal

a href=pp class=/pbr //p

/p style= style= style=

/p/spanbr /

br /DE/p pspan style=/b /p

br /p class=/ppp /p

pfont-family: pp

/span

b style=/b span style=font-size:14pt;/pp quot;,p class=/spannbsp;/p/p

style=/pmso-bidi-font-weight: normalmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=/p/p

/pnbsp;

mso-bidi-font-weight: n spquot;Arialbr /p class=spafont-size:16px;/p /p font-size:16px;/p /p n style=span style= span style= /pbr / /pan style=DE style=nbsp; ormalp style=span lang= /o:p MsoNpbr / style= /pnbsp; ormalp class=b style=span style=sp/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class= /spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class= an style= span stylbr //p /p p class= mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz/p font-size:18px; span style=span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /pe= b style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p/pp

mso-bidi-font-weight: normalp style=span lang= /o:p MsoNormalp class=b style=span style=span style= span style/bspan style= style=nbsp;p/pp= b p class=span lang=/bMsoNormalCxSpMiddlep/p style= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; ms EN-USspan lang= style=o-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p/pp

style= p class=/span

style= p class=/span

/ppfont-family: p

/pp

/p

span style= style/spanmso-bidi-font-weight: normalspan style=/pnbsp; p /span span lang= quot;,/spanp class=/pnbsp;br /=MsoNormalCxSpFirst font-size:14pt; nbsp; /spanp/p

pbr //p

p class= br //p

p class= br //p

MsoNormalnbsp; mso-ansi-language:=mso-bidi-font-weight: normalp class=/p /p/p

mso-bidi-font-weight:normal/pb style=sp style= style=nbsp;FONT-FAMILY: Arialp MsoNormalCxSpFirstbr /font-size:16 /span/pbr /MsoNormalCxSpFirst px;font-size:16px;/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp DEp/p DEp/p/strongfont-size:14pt; ppp /bspan style= style= /pan lang=

font-size:16px; DE /p br / style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalpp

span style= /p/spanp

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align mspan lang=span lang= span lang=br //p /ppso-ansi-language:=font-family: mso-ansi-language:=p/p/pp/p:justify;line-height:normalp class=p

p

br / font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial/span span style= mso-ansi- DE/p/strongDEDEpplanguage:=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

mso-ansi-language:=/p/pp

p#8723;quot;;mso-a style=/uspan style=o:p/p pnsi-language:DEfont-family: DE/strnbsp; o:p/p ongp class=b style=strong/p MsoNormalb style=font-family:span style=span style=span style= style=span style=/p b style=br / font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-family:Arial/span span style= mso-ansi-language:=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justif style= nbsp; span style=span style= /p font size=nbsp;DE DE/py;span lang=font-family:font-size:16px;pDE/p/ppline-height:normal span style=/p p cspan style=/p b style=br / font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; mso-bidi-font-faquot;, lada.petrankova@gatenachod.czp br / /pDE style= span style=p pmily:Arial/span span style= mso-ansi-language:=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normallass=/p class=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class= spanfont-famil MsoNormalCxSpFirst style=br /span style=/py:/p br //pmargin-bocolor:#f00;/bmso-bidi-font-weight: normal /spEINKspan style=font-family: /unbsp;nbsp; /strong/spanfont-size:16px;font-family: span lang=br /spancolor:#(color);br /p/pp/spanp style=/ppanMsoNormalCxSpMiddle/ppp pttom:0cm;marginquot;;mso-ansi-language: DE/span/pmso-bi di-fonEINKMsoNormalp class= span style= nbsp;p/p/pmso-bidi-font-weight: normalfont-size:16px; /spanMsoNormalCxSpFirst style=pMsoNormalCxSpMiddle/p/pt-weight: normal/spannbsp;p /p style=/span DEnbsp;nbsp;b style= /b == pp clanbsp; o:pfont-size:16px;/pss=/pbr / p p-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp;

p

/pp

span style=span lang= pspan style=/b /p

/pbr /p/p

pp class=/p /pbr /p/p

s span style=font-size:16px;mso-bidi-font-weight: normalppan style=pp class=/p/font-sizefont-size:16px;b style=/span mso-ansi-language:=p class= :14px;b style=/ubr /font-size:16px;/pbr /p pbr /p/p

br font-family:/pnbsp; /span mso-ansi-language:= span style= mso-bidi-font-weight: normal/spanMsoNormalCxSpFirstnbsp;/ppmso-ansi-language:= /p /p class=spa/pnbsp; /span mso-ansi-language:= mso-ansi-language:= /p n style= nbsp;p /p

/spanmso-bidi-font-weight: normal bnbsp;span lang=b style=/p r / font-size:16px; p#8723; spDE mso-bidi-font-weight: normalpspan style= font-size:16px;pmso-bidi-font-weigb style=margin-bottom:0cm;margin-bottospan style=unbsp; style=span lang=br / b style=font-family:strongp/pm:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normalnbsp; style=p class= /pp font-size:16px;ht: normalnbsp; an lang= style= span style=/p /p font-size:12. style= style= p/uspan style=p /ppnbsp; p p class= mso-ansi-language:=/spanspan style=pspan style=br /0pt;font-family:nbsp; br /br //ppstyle= /spanfont-family:font-fammso-bidi-font-weight: normal style=nbsp;nbsp;pily:MsoNormalCxSpMiddpb style=/b span style=br / mso-layout-grid-align:none;text-autospace:nonenbsp; style=DE /span margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /o:p /p /ppfont-family: ple/p br /font-size:16px;pspan style=p class= pp /p style=/spanb style= /b

/p

/p

p

/p

p