Čtvrtý ročník

4. ročník - pokročilí

OBSAH UČIVA

Kompletní opakování gramatiky v rozsahu základní státní jazykové zkoušky. Poslechová cvičení a testy. Porozumění čtenému textu. Konverzace dle konverzačních témat ke SJZ. Tento ročník je koncipován jako přípravka na základní státnici, ale přihláška ke státní zkoušce není podmínkou účasti v kurzu.

Jazykové kurzy v jednotlivých ročnících na sebe navazují, výuku zajišťuje stálý lektor! Aktuálně probíraná látka:

 

 

Látka probíraná v týdnu od 13. listopadu 2017    

 

Oprava domácího úkolu - zpodstatnělá přídavná jména středního rodu. Konverzace. Příslovce odvozená z třetího stupně (spätestens, frühestens, wenigstens/mindestens, höchstens, meistens). Obrázkové cvičení - pokračování. 

 

Dcv.:  cvičení z učebnice 

Podívejte se prosím na toto videohttp://www.dw.com/de/folge-1-schule/l-18722328


Koncovky přídavných jmen v jednotném čísle

1. První pád po členu určitém: -e; po členu neurčitém: er, e, es

2. 2. a 3. pád všech rodů a 4. pád rodu mužského po členu určitém i neurčitém: -en

3. 1. a 4. pád rodu ženského a středního je stejný. 

 

Množné číslo: 

1. po členu určitém + říkance (die,diese, meine, alle, beide keine, manche, welche, solche) má přídavné jm. ve všech pádech koncovku -en.

2. bez členu: e, er, en, e

 

Další cvičení:

Formen Sie die Wortverbindungen nach dem Muster um:

 

  die Wohnung oben - die obere Wohnung

  die Wohnung ganz oben - die oberste Wohnung

1. die Reihe ganz unten - in der Reihe unten

2. die Mauer ganz außen - die Mauer innen

3. die Tür vorne - die Tür hinten

4. auf der Seite außen - auf der Seite innen

5. das Haus ganz vorne - auf der Bank ganz hinten

6. der Eingang links - der Ausgang rechts

7. die Nachrichten heute - die Nachrichten von gestern

8. die Leute, die hier leben - die Leute, die dort leben

9. der Tag morgen - bei unserer Besprechung damals

10. die Frau von ehemals

 

Tvořte srovnávací věty podle vzoru: Martin ist klug / ich - > Martin ist

klüger als ich.

 

a) Petra ist langsam / mein Bruder

b) Diese Komödie ist bekannt / der neue Kinofilm

c) Meine Oma ist weise / meine Mutter

d) Jener Schauspieler ist beliebt / dieser Sänger

e) Du bist beharrlich (vytrvalý) / deine Schwester

f) Die Frage ist schwer / die Antwort

g) Du bist fleißig / dein Freund

h) Der BMW ist gut / der Audi

ch) Monika ist arbeitswillig / Jörg

i) Karl ist aufrichtig / du

j) Ich bin ordentlich / meine Freundin

k) Dieses Rätsel ist viel einfach / das zuvor.

l) Peters Buch ist spannend / als Uwes


 


 


 


 


 
 


 


 

 


 
 
 


 

  

 


 

 

 

 

 
 

 


 


 

 
  


 


 

 
 

 

  
 
 

 
 


  


 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


  

mso-bidi-font-weight:=/be=

style= font-family:=/b

b= br=

b 9.=/b

de= despan= b=

pb 9.=

sans-serif= spanb= normal= normal=p

br= be=

be=/b

span style=b style=b style= /spanpspan style=br /span style=/s demsonormalcxspfirstspan=/s b= pbr= span= mso-ansi-l=

/p style= style= desquot;;mso-ansi-language: DEDEfont-family:nbsp;s style=/b lang=quot;Arialpan xspfirstb=pan= b= panguage:=/b

/pmso-bidi-font-weight:

p

/be= class= despan=

quot; pbr=quot;

line-height:normal= mso-bidi-font-weight:= style=

b 9.=br /quot;mso-bidi-font-weight:/p

b=b 9.= quot;

mso-ansi-language:= style=quot; be=

style= normalmsonormalcxspfirstmso-bidi-font-weight:=b 9.= spanb=/pmso-bidi-font-weight:

a= font-family:= span= b=despan= normal=font-size:14px; /be=

quot; be=

spanhref=

quot;

b 9.=span c/p/span plass= span=quot; despan= style=

quot;p

b 9.=/bquot; pbr=/p

spanp=quot;mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz be= spanb=

nquot;,/pMsoNormalCxSpFirstfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:font-family:s style=quot; b=s style=ormalmsonormalcxspfirsmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-spb style= /be= mso-bidi-font-weight:= a=quot; a=s style=ace:auto;text-align:justify;line-height:normalb 9.= b 9.=br /quot;mso-bidi-font-weight:/ptb= sans-serif=b 9.= style=

class= pspan= mso-ansi-language:= font-family:=

pbr=

/pmso-bidi-font-weight:/be=

span=/p

b= pp=/pquot;mailto:lada.petrankova@gatenachod.czp

despan=/b

normal= normal= arial= b=quot;

quot;mso-bidi-font-weight:be= p= span= msonormalcxspfirst=

style=mso-bidi-font-we/span/o:pp mso-ansi-language:=/p b=ight:/pmso-bidi-font-weight:

/p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;quot;Arial/o:pquot;Arialfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: span style=font-size:16px;/ble=text-align:justify;line-height:no DEnbsp; style= nbsp;nbsp; /spannbsp;b style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=rmal span= sans-serif=p pbr=

mso-bidi-font-we/span/o:pp mso-ansi-language:=/p b=ight:/pmso-bidi-font-weight:/p

MsoNormalCxSpFirst spanb=/p margin-bottom:0cm;margin-botto/strong/pbr /quot;mso-bidi-font-weight:pm:.0001pt; mso-add-space:auto;quot;Arial/o:pfont-size:16px;/bbr / normal= be=quot;Arialfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: span style=font-size:16px;/ble=text-align:justify;line-height:no DEnbsp; style= nbsp;nbsp; /spannbsp;b style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=rmal span= sans-serif=p pbr=

b= p= a=pfont-family: DE/pDEquot;nbsp; MsoNormalCxSpFirst /p/p margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-family:br //i font-size:16px;pbr //pbr /quot;

mso-bidi-font-weight:quot;mso-bidi-font-weight:

/b be=

quot;mso-bidi-font-weight:quot; be= a= /pmso-bidi-font-weight:/p

/be= lang=/be= normal=/be=

normal= br=

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0nbsp;nbsp;/pMsoNormalCxSpFirst/spanbr /001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal b= style=/pmsMsoNormalCxSpFirstmail style=p class=!--/spanp font-size:16px;ppp-- line-height:normal=/b sans-serif= to:lada.petrankova@gatenachod.cz b= style= b 9.=po-bidi-nbsp;/p p= mso=/b spanhref=/pfont-weight:

align= style=quot;mso-bidi-font-weight: b=quot; s line-height=/bequot;,/pspan style=font-size:16pxmso-bidi-font-weight: normal style=span style=font-size:16px;p class= style= style=/b b=mso-bidi-fontfont-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;font-family:mso-bidi-font-weight: normalMsoNormalCxmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;texmso-bidi-font-weight: normalmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normal style= style=/be= b=t-align:justify;line-height:normalmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp; /o:pp class=b 9.=quot;mso-bidi-font-weight: bp=SpFirstmso-bidi-font-weight: normal/span/pbr /font-family:-weight: normalfont-size:16px;br / mso-ansi-l mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height /u/pspan style=nquot;font-family:span style=/b span= class= normalmsonormalcxspfirstmso-bidi-font-weight:= despan= spanb= mso-bidi-font-weight:=/p bsp;/span:normalbr / nbsp; panguage:=p class= DE/p;/spanbr / br==mailto:la!--/spanp font-size:16px;ppp-- lang=/p/pda.petrankova@gatenachod.cz despan= b= span= tyle=

/p

b style=/p despan=justify/spanmso-bidi-font-weight: normapb= despan=

p class= /pp/p∓ mso-ansi-language:= pbr= despan=quot;mso-bidi-font-weight: /be= class= despan=

b= serif= span=/p

style= span=/bquot;mso-bidi-font-weight:/span/bquot; normal= /bb=-bidi-font-weiquot;;mso-ansi-language:DEspan lang= span sDEspan style=font-size:14px;b style=/up cl despan=ass=tyle=p a=ght:=quot;mso-bidi-font-weight:quot; b= serif= span=/p

quot;mso-bidi-font-weight:b 9.=/b normal= quot; span=

/p

quot;mso-bidi-font-weight: spanb= spa= quot;mso-bidi-font-weight: p= b= pbr=

quot;mso-bidi-font-weight:s style=s style=

sans-serif=quot;Arialpan

/s/p

font-family:-weight:= b=p/p mso-bidi-font-weight:=/p/ps style=

pquot;Arialpanquot;mso-bidi-font-weight:quot; be= a= /pmso-bidi-font-weight:/ppquot;Arialpan

/squot;Arialpans style=/s

arialmsonormalcxspfirst=s style=/p/p

/pquot;Arialpan

/span/p