Třetí ročník

3. ročník - středně pokročilí

OBSAH UČIVA

Silná slovesa v  préteritu a perfektu. Vazba infinitivu s "zu". Trpný rod a stavové pasivum. Vedlejší věty časové. Podmiňovací způsob. Krácení různých typů vedlejších vět. Poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, četba a konverzace (např. téma přísloví a rčení, hovorové obraty, povolání, hromadné sdělovací prostředky, kriminalita, svátky a zvyky atd.)

 

Jazykové kurzy v jednotlivých ročnících na sebe navazují, výuku zajišťuje stálý lektor! Aktuálně probíraná látka:

 

Látka probíraná v týdnu od 13. listopadu 2017   

 

Oprava domácího úkolu s vysvětlením. Procvičování přeložkových vazeb sloves (učebnice str. 173).

Téma: Sprichwörter und Redensarten.  

Dcv.: Poslechové cvičeníhttps://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_hoeren2.htm

 

Další cvičení:

 

Přeložte:

1. Na koho se tě včera ptal?

2. Děti čekají netrpělivě na Ježíška.

3. Rád se s ním seznámím.

4. Diskutovali o situaci ve škole.

5. Moc se na Vás těšíme.

6. Musím se na to ještě jednou podívat.

7. Komu voláš?

8. Nezajímá se o sport

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

  


 

 
 


 

 


 

 

 


 

 
   

 

 

 

 

 

   


 

 


 

 

 

 

 


  

 

  

  

  

 

 

 

 
  
 

 

 


 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 

 lada.petrankova@gatenachod.cz

p class=/span p class=

p

style=/pbr /nbsp;

style=span lang=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

font-family:

p/u/p

span style=span style=p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=

quot;;mso-ansi-language:DEMsoNormalCxSpFirst style= mso-ansi-language:=/p

p class=MsoNormalCxSpFirst/p

style=/pbr /nbsp;

´span style=font-size:16px;p

quot;sans-seriffont-family:br /br //p p

quot;;mso-ansi-languafont-family:p class=http://www.nemecky.net/testy/hledani-chyb/nemecky-pravopis-n-nebo-nn-19/b style=quot;Arial/pbr /p class= margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-spafont-family:p class=b style=quot;Arialquot;Arial/p/pbr / ce:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=ge:DE/span

quot;;mso-ansi-language:DEfont-size:16px; style= style=

span style=font-family:/spanmso-bidi-font-weight: normal

span style=font-family:quot;,margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

span style=quot;,p style= p class=MsoNormalCxSpFirst/p

/span style=

span lang=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/span/p

/o:p

style=font-family:span style=

nbsp;DEfont-family:/span/bfont-size:14px;

nbsp;DEfont-family:/spanfont-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family: margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

color:#00f;font-size:16px;p

color:#00f;DEMsoNormalCxSpFirst style= p class=span lang=/p

quot;,quot;br /p class=/p

span lang=font-family:

strong

quot;sans-serifnbsp;font-size:16px; style=

p class=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

/uquot;span style=span style=/p

/uquot;,nbsp;307MsoNormalCxSpMiddleb style=p class=pmso-bidi-font-weight: normal/b

DE font-family: /ufont-size:14.0ptmso-spacerun:yes

font-family:/span nbsp;MsoNormalCxSpMiddle style=span style=span squot;, style=/pb style=font-size:16px;p class=nbsp; tyle=MsoNormalCxSpMiddle

mso-bidi-font-weight: normal style=DEpspan style=MsoNormalCxSpFirst

p class= span lang=MsoNormalCxSpFirst

quot;,/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style= font-size:16px;/p

´quot;,quot;,span style=nbsp;font-size:16px;p

quot;,

quot;;mso-ansi-language:DE DE/span

style=span lang=

mso-spacerun:yesspan style= style=/span/span

mso-spacerun:yesp class=mso-bidi-font-weight: normal p

/p MsoNormalCxSpFirst

/p MsoNormalCxSpFirst

mso-bidi-font-weight: normal b style=

Msoquot;,margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class= style= NormalCxSpMiddlequot;;mso-ansi-language: DEnbsp; /p

font-size:16px; span style=fquot;,DEMsoNormalCxSpFirstbr / mso-ansi-language:=ont-size:16px; mso-ansi-language:=

span style=nbsp;mso-bidi-font-weight: normal

quot;sans-serif/pnbsp;font-size:16px; style=

nbsp; p class=/spancolorquot;;mso-ansi-language:DEbull; verstehenDEfont-family::#f00;/span×MsoNormalCxSpFirstfont-family: quot;;mso-ansi-language:DE DE/span

nbsp; font-size:1quot;Arialp class=MsoNormalCxSpFirst /span×4px;mso-bidi-font-weight: normal p

nbsp; quot;

b style= nbsp;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

 

nbsp;quot;Amargin-bottom:0c quot;Arialspan style=/spanp class=nbsp;/bbr /font-family: m;margin-bottomargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=/p/spanquot;sans-serifspan style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0/bquot;, /uspan style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;/p001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalm:.0001pt; mso-add-space style=MsoNormalCxSpMiddle/spanMsoNormalCxSpFirst b style=font-size:16px; p/b:auto;text-align:justify;line-height:normalo:p9. sich bewerben quot;,MsoNormalCxSpFirstpriamargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;linspan style=MsoNormalCxSpMiddle font-size:16px;/p/ue-height:normalo:p9. sich bewerben b style=MsoNormalCxSpMiddlelfont-familo:pMsoNormalCxSpMiddleDEspan lang= span style= style= /spany: p class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

quot;Arial style=/spancolor:#b22222;

styl style=/spanMsoNormalCxSpMiddlequ //p pspan lang=pfont-family:/pot;, /spanp class=b style=e=span style=nbsp;mso-bidi-font-weight: normalspan style=span style= /p

MsoNormalCxSpFirst /pspan sfont-size:18px;span lang=p span style=ptyle=/p

MsoNormalCxSpFirst /spanfont-family:

span style=/spanquot;san‐span style=/spanMsoNormalCxSpFirstspan style=br /s-serifspan style∓b style=/pfont-size:12.0pt;msspan style=font-family:br /quot;;mso-ansi-language: DEb style=DEb style= po-bidi-font-size:11.0pt;font-family:/b color:#00f;DEMsoN style=p class= ormalCxSpFirst style= p class=span lang=/p=span lang=/p

quot;ArialMsoNomso-spacerun:yesMsoNormalCxSpMiddle/p/p/span style=rmalCxSpFirstfont-size:1 style=font-size:16px;DEfont-size:16px;br / /p6px;/span/a

style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;p

nbsp;MsoNormalCxSpMiddlequot;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.00p class=/pspan style=p class=01pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal up

b style=/pfont-size:16px;

quomargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/tdb style=nbsp;/span/p /pt;sans-serifmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;linfont-size:14px;span lang=p class=nbsp;p class= style= style= style= style=o:pe-height:normal/p p class=b style=p

p class=br /color:#f00;/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=span style=font-size:16px;br / p

/p

DEn/pfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:span style=br /span style=margin-bottom:0cm;margin-bottommargin-bottom:0cm;margin-bottom:.00span style=b style=quot;Arialquot;sans-serif/pMsoNormalCxSpFirst/p01pt; mso-add-space:autop class=p class=/pMsoNormalCxSpFirstmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal font-size:16px; b style=/pfont-size:16px;;text-align:jus s style=/ub style=span lang=span style=b style=MsoNormalCxSpMiddle/p mso-bidi-font-weight: normal b style=tyle=/ub style=span lang= MsoNormalCxSpMiddlep class=p class=/span span style=b style=MsoNormalCxSpMiddle /p mso-bidi-font-weight: normal b style=tify;line-height:normal style=b style=/p/bfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-famil MsoNormalCxSpFirstquot;,p class=/spanDE y:br //b color:#00f;font-size:16px; style=http://www.nemecky.net/testy/doplnovani-slov-ii/verben-mit-praepositional-ergaenzungen-i-16//b/b ˇ style=/spanfont-size:16px; /´/p/pMsoNormalCxSpFirst/bp class=/pfont-family:span style=b style=spanmso-bidi-font-weight: normal /pˇ style=/spanfont-size:16px; /spanmso-bidi-font-weight: normal /pfont-family:/p/pDEMsoNormalCxSpFirst styp /spanquot;, span style=p class=MsoNormalCxSpFirst/plnbsp;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p pe= p class=span lang=/p:.0001pt; mso-add-space:auto;text/pb style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style= span style= style= span style=font-family:quot;,margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:no2. Děti čekaj /span margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:14px; MsoNormalCxSpFirstprmal-align:justify;line-height:normal pbsp;span style=/span/p style=pp

DEfont-family:p class=span lang=/spanspan style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal ptimes;MsoNormalCxSpFirstfont-family: quot;;mso-ansi-language:DE DE/span

DEnbsp;font-family:p class=span lang=/spanspan style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=/pspan style=quot;; mso-ansi-language:DE font-size:16px; mso-ansi-languagpspan style=b style=/spane:=/p ptimes;MsoNormalCxSpFirstfont-family: quot;;mmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:just´nbsp;span style= /spanMsoNormalCxSpFirstspan style=br /ify;line-height:normal br / span style=so-ansi-language:DE DE/span

font-family:font-size:14.0ptmso-spacerun:yes

DEmso-bidi-font-weight: normalquot;/pbr / MsoNormalCxSpFirstp class=

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalnbsp; /b font-family:/span nbsp;MsoNormalCxSpMiddle style=span style=span style=MsoNormalCxSpMiddle

style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;p

style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;pMsoNormalCxSpFirst/pb style=/pb style=/span /p style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;p

quot;sans-serifspan style= b style=br //p

/p

span style=font-size:16px;span style=quot;sans-serifp pp/p

quot;;mso-ansi-language:DEspan style=p cla6. Jeder kann sich abholen, was er braucht. MsoNormalCxSpMiddlebr / mso-bidi-/pMsoNormalCxSpFirstmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justifspan style=span style=br //py;line-height:normal font-size:16px; b style=/pfont-size:16px;font-weight: normalspan new=mso-bidi-font-weight: normal/b/ppss= /spanspan style=br /

quot;Arialfont-family:br /nbsp;/p

span lang=quot;Arialfont-family:br /nbsp;/p

mso-bidi-font-weight: normalMsoNormalCxSpFirstfont-size:16px; style= style=

/pfont-family: p

br /span style=p quot;Arialspan lang=/spanbr /font-size:16px; /spanmargin-bott quot;;mso-ansi-language: DE/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/pom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-heightMsoNormalCxSpMiddle strongmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.nbsp;/bMsoNormalCxSpFirstfont-size:16px;DEspan style=0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalbr //p:normalmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px; p class=nbsp;/pfont-family:br /nbsp;/p

nbmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso style=quot;Arialspan style= style=quot;sans-serif MsoNormalCxSpFirst/pp-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalquot;sans-serifstrongfont-fastrongpmily: pfont-family:quot;,/spanDE/p strongpb style=/pfont-size:16px;quot;;mso-ansi-language:DEquot;sans-serifmargin-bottom:0cm;marginfont-size:16px;b style=/pfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:/p-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-heightquot;ArialDEspan lang=font-size:16px;margin-bo br //bnbsp; br //bnbsp;ttom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;p class= style=span lang=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp:normal/p style=span style= sp;/span b style=/pfont-size:16px;

style= DE

nbsp;/pbr /span lang=

style=br /color:p class=p class=p #f00;/spanbr / p

span new= style=/p

MsoNormalCxSpMidb style=DE/span/p style=pdle/margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspabr / style=DEmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/u/pn font-size:16px;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalb style=p class= style= /plang=font-size:16px; mso-ansi-language:=/pp/ppspanfont-size:16px;font-family:font-size:14px; nbsp;

quot;;mso-ansi-language: DEquot;,margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal p

quot;sans-serifMsoNormalCxSpFirstquot;,span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

/spanfont-size:16px;font-family:br /pmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal nbsp;/p

/p/span

mso-bidi-font-weight: normalfont-family: font-family:b style= nbsp;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp

span lang=pfont-size:16px; style=b style=

style=p class=/spancolor:#f00;/span /pp

/p/span nbsp;font-family:p/p

quot;Arialp

font-size:16px; DE/bbr /

nbsp;/pfont-family:/spanmso-bidi-font-weight: normal /p MsoNormalCxSpFirst/p

quot;DEspan lang=font-size:16px;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-sfont-family:span style= pace:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;p class= style=span lang=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal, /spanspan style=margin-bottom:0cm;margin-bottfont-family:/bspan lang=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/pom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal quot;Arialfont-family:br /nbsp;/p

/p

span style=br / DEbr / p/p

font-family:/pmso-bidi-font-weight: normalp/p

font-family:p class= font-family:/pmso-bidi-font-weight: normalp/p

quot;; br /font-family:

pbr /font-familyb b style=mso-bidi-font-weight:/pmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class= normal /span font-family:pstyle=mso-bidi-font-weight: normal /span font-family:pquot;Arialfont-family:/p:mso-bidi-font-weight: normalspan new= /o:pp style=br //bnbsp;

font-size:16px; p clasp class=font-famil style=span style=pa href= y: style=/ups=span lang=/spanfont-size:16px;p color:#00f;font-size:16px;p style=span style=nbsp;mso-bidi-font-weight: normalspan style=span style= /pp

font-size:16px; p class=span lang=/spanfont-size:16px;p color:#00f;font-size:16/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=DE font-size:16px; DE/bbr /px;p style=span style=nbsp;mso-bidi-font-weight: normalspan style=span style= /pp

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:jus/spanb style=font-family:/ptify;line-height:normal/bmarginmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalbr /font-size:16px;p/p-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=mso-bidi-font-weight: normal

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normal

style=

font-family:/pmso-bidi-font-weight: normalp/p

span new= style=/p

/span/p nbsp;quot;Amargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalo:p9. sich bewerben style=span style= style=DEmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p/ color:#b22222;br /b style=MsoNormalCxSpFirst margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalpp quot;,MsoNormalCxSpFirstpriamargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalo:p9. sich bewerben b style=MsoNormalCxSpMiddlelfont-family: p class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

/span/p nbsp;quot;Amargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalo:p9.MsoNormalCxSpMiddlemargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=b style=/p sich bewerben quot;,MsoNormalCxSpFirstpmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;p/spanfont-size:16px;mso-bidi-font-weight: normal/priamargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalo:p9. sich bewerben b style=MsoNormalCxSpMiddlelfont-family: p class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

style=font-size:16px;/pp style= nbsp;span style= style=/pp class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

font-family: /pquot;;mso-ansi-language: DE/p/p mso-bidi-font-weight: normal style=DEpspan style=MsoNormalCxSpFirstp

style= span lang=sstrongmso-bidspan style= span style=/strong/spanmso-bidi-font-weight: normalfont-family:/pi-font-weight: normalfont-size:16px; style=font-size:16px;pmso-bidi-font-weight: normal span style=font-family:/spanmso-bidi-font-weight: normal br /span style=p quot;Arialfont-family:br /nbsp;/p pan style=/p

MsoNormalCxSpMiddleMsoNormalCxSpMiddle/pMsoNormalCxSpFirstbr /ffont-size:16px; style=nbsp;mso-bidi-font-weight: normalfont-family: quot;sans-serifMsoNormalCxSpFirstquot;,span stpMsoNormalCxSpFirstspan style= style=br /p/pspan style=yle=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalont-size:14px;

MsoNormalCxSpMiddleMsoNormalCxSpMiddle/pfont-size:18px; /p

/pquot;br //spanb style=

style=p font-size:16px;span style= quot;;mso-ansi-language:DE DE/span#8208;span style=/spanMsoNormalCxSpFirstspan style=br /s-serifspan style class=sfont-size:16pfont-size:16px;b style=/p/bfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:br //px;margin-bottom:0cm;marb style=mso-bidi-font-weight: normal /span font-family:p/pgin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;texp class=nbsp;MsoNormalCxSpFirst/pt-align:justify;line-height:normal style= span style= /p/ppan lang=/span/bb style=u/spa/spanfont-family: /p n nbsp; quot;

font-size:16px;quot;Aria style=font-family:b style=/span l/strong /span/p nbsp;quot;Amargin-bottom:0 /spancm;mmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=/pspan style= pargin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalo:p9. sich bewerben quot;,MsoNormalCxSpFirstpriamargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:nofont-family:p class=span lang=mso-bidi-font-weight: normalfont-family:/p rmalo:p9. sich bewerben b style=MsoNormalCxSpMiddlelf br / p class=br /color:#f00;/spanbr / pont-family: p class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

p

/span/bMsoNormalCxSpFirstfont-size:16px;DEspan style= style=/p

mso-bidi-font-weight: normalfont-size:16px;span style=

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalMsoNormalCxSpFirstbr /spanpp

/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=b style=/p

quot;,p class=/spanDEp/p

quot;,/spanDE/p

nbsp;

br /MsoNormalCxSpFirstspan style=mso-bidi-font-weight: normalfont-family:

/ppmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt /p/pMsoNormalCxSpFirst font-size:16px;DE ; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=span lang=

style=font-size:16px;/ppp

/b font-family:/p/p style=p class=/spancolor:#f00;/span /pp

br //bnbsp; style=span lang=

MsoNormalCxSpMiddleMsoNormalCxSpMiddle/pMsoNormalCxSpFirstbr /font-size:14px;

quot;; mso-ansi-language:DEnbsp;

font-size:14.0pt;mspquot;sans-serifMsoNormalCxSpFirstfont-family: p class=/span p class= quot;Arialfont-family:br /nbsp;/po-bidi-font-size:12.0pt style=mso-bidi-font-weight: normalquot;sans-serifnbsp;

br //bMsoNormalCxSpFirst p

nbsp;DE/bfont-size:16px; style=

pbr DEnbsp; mso-bidi-font-weight: normalDEMsoNormalCxSpFirstmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalMsoNormalCxSpFirst /font-family:mso-bidi-font-weight: normalspan new= /o:pp

pbr /font-family:mso-bidi-font-weight: normalspan new= /o:pp

p class=font-size:16px;p

p class=/pnbsp;span style=p/p

/p

quot;,font font-family:p class= style=-size:16px;DE/pspan style=p

/spanquot;sans-serifspan style=/bmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal#8723;b style=/pfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:/b color:#00f;DEMsoN style=p class= ormalCxSpFirst style= p class=span lang=/p=span lang=/p

quot;nbsp;br /margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

span style=pp nbsp;span style= style=/pp class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

style=/b/p style=margin-bo/p ttom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;pp

quot;; mso-ansi-language:DE font-size:16px; mso-ansi-language:= nbsp; font-size:1quot;Arialp class=MsoNormalCxSpFirst /spanp

style=DE/span style=b style=p

/p

font-size:16px;/p/u MsoNormalCxSpFirst /pspan sfont-size:18px;span lang=p span style=ptyle=/p

font-size:16px; style=p p

p

spanp

/p

style=

/p

MsoNormalCxSpMiddle/spanfont-size:16px;font-family:font-size:14px; nbsp;

/p

p

/p

p

p

quot;sans-serifMsoNormalCxSpFirstquot;,span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

/pp

/p

p

style=/b/p style=margin-bo/p ttom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-size:16px;pp

/p

/p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p

span style=p

p

p

p margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normal/p

pp span style=pp nbsp;span style= style=/pp class= font-size:16px; span style=font-size:16px; mso-ansi-language:=

b style=/pfont-size:16px; /ppmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt /p/pMsoNormalCxSpFirst font-size:16px;DE ; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=span lang=

/spanmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=b style=/pp

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalMsoNormalCxSpFirstbr /spanpp

/ppmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt /p/pMsoNormalCxSpFirst font-size:16px;DE ; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=span lang=

p

/p/p

quot;,p class=/spanDEp/p

p

p

span new= style=/p p

p

p

p margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normal/p

p

span style=font-size:16px;span style=quot;sans-serifp pp/p quot;;mso-ansi-language: DEquot;,margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal p/p

/p/p /p p margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalmso-bidi-font-weight: normal/p

p

p