Druhý ročník

2. ročník - mírně pokročilí

OBSAH UČIVA

Předložky se 4. pádem. Souvětí souřadná. Vedlejší věty a souvětí podřadná. Geografické názvy a časové údaje. Préteritum a perfektum slabých, modálních a pomocných sloves. Skloňování přídavných jmen. Sloveso werden a jeho použití v různých vazbách. Předložkové vazby a zájmenná příslovce. Poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, četba a konverzace (např. téma počasí, škola a povolání, automobilismus atd.)

Jazykové kurzy v jednotlivých ročnících na sebe navazují, výuku zajišťuje stálý lektor! Aktuálně probíraná látka:

 

Látka probíraná v týdnu od 13. listopadu 2017   

 

Oprava domácího úkolu. Připomenutí výkladu a procvičení ABHOLEN a BRINGEN. Krajinné útvary - dokončení. Písnička: Wie ist das Wetter?  

 

Poslechněte si občas předpověď počasí na: https://www.wetteronline.de/wetterbericht).  

Dcv.: 2. polovina slovíček 6. lekce, krajinné útvary.  

 

Zde si prosím udělejte malé poslechové cvičeníhttps://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k04_hoeren2.htm

 

Další cvičení:

 

Přeložte:

1. Zítra ráno se pro tebe stavím.

2. Půjdu do lékárny a vyzvednu ty léky.

3. Pojedeš mu na nádraží naproti?

4. On si ten balík dneska nemůže vyzvednout.

5. Chci si stáhnout svoje e-maily.

6. Je chladno, musím si dojít pro svetr.

7. Zboží si můžete objednat po internetu (im Internet) a stavit se pro něj v obchodě.

8. Rodiče jdou do školky pro své dítě.

9. Pro cestovní pas si musíš zajít osobně.

 

 
 

 

 

 


  


 

 

  

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 
 

   

 

 


 

 

 

< quot;arial afont-family:pb="" span="" style="pnbsp;">  

&nspan lang=quot;Arialbr //spanquot;Arialnbsp;pbsp;
 

 

<p class="MsoNormalCxSpFirst" style="nbsp;DE" mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal"="">


 


  

  

 nbsp;mso-spacerun:yesquot;,/o:pb style=span style=/pbr /DE;

 

 

 

 

<p class="MsoNormalCxSpFirst" dequot;;mso-ansi-language:de=&ququot;;mso-ansi-language:DEmar style=p class=quot;;mso-ansi-language:DEbr /p class= style=span sty style=DE p class=font-size:16px;span style=font-size:16px;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalDEle= gin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal style=span style=MsoNormalCxSpFirstspan lang=ot;" pquot;ubr="" span="" style="nbsp;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;" mso-add-space:auto;text-align:justify;line style=DEp class=/p-height:normalspan="" mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal"="">
 

 

 ´´span style=quot;Arialp class=font-size:16px;font-size:16px;span style=MsoNormalCxSpFirst ; style=quot;Arialfont-size:16px;font-size:16px;span style=MsoNormalCxSpFirstMsoNormalCxSpFirstb style= sspan lang=

p class= /p class= /u/p quot;/span class=p b style=p class=mso-bidi-font-weight: normal

/spanMsoNormalCxSpFirst b style=span style=p

p class=/pfont-size:16px; p class=/spanpmargi/b span style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:jhttp://www.heute.de/Alles-zum-Thema-Wetter-8089116.html/span/uquot;Arialquot;,quot;;mso-ansi-language:DE/span style= ustify;line-height:normal style=/spanspan style=p style=p n-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class=font-size:14px;

MsoNormalCxSpFirstbr /b style= /p

/span/spanb stylfont-size:16px;span style=font-size:1MsoNormalCxSpMiddlequot;,margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalp class= 6p/span /pquot;,MsoNormalCxSpFirst/bfont-size:16px; style=font-family: line-height:normalp=x;nbsp;nbsp;font-sizequot;sans-serif p class= color:#0000cd;span style=:16px;/pe=mso-bidi-font-style:normalfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:quot;, style=i style=/p styp class= span style=/u pquot;/span pb=le=11.0 style=mso-bidi-font-weight: normalspan style=span style=mso-bidi-font-weight: normalufont-size:14px; span style= line-height:normalbr=pt;font-family:/pp/pbr /span style brspan style=font-family: font-size:16px;font-size:16px;mso-bidi-font-weight: normal style=p class= / href==font-size:16px;margin-nbsp; style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspan style=MsoNormalCxSpFirst bot/i style= /pfont-family:tom:0cm;margin-bottom:.span style=quot;sans-serif style=br /nbsp;/o:pfont-family:/p stylfont-size:16px;span style=pquot;/p e= p=0001pt; mso-amso-tab-count:2font-size:16px;span style=mso-bidi-font-weight: normal/pspan style=p class=dd-space:aumso-tab-count:2font-size:16px;span style=mso-bidi-font-weight: normal/pp class=to;text-align:justify;line-height:normalspan lang= b style=p class= font-family:=/span

/span/spamso-spacerun:yesfont-size:16px;font-size:16px; span style=/u br=nb style=mso-bidi-font-style:normalfont-size:12.0pt;msnbsp; nbsp;quot;, style=mso-bidi-font-weight: normalfonmso-bidi-font-weight: mso-bidi-font-weight: normalspan style=span style= font= msonormalcxspfirst= normalfont-size:16px;br /font-size:14px; mso-ansi-language:despan=t-size:14px; line-height:normalb= span style=/spanfont-family: mso-ansi-language:=span style= font-family:=class=o-bidi-font-size:11.0pt;font-family:/pp/p/span

MsoNormalCxSpFirstspan/p mso-bidi-font-weight: normalnbsp; font= style= br /margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal p

quot;sans-serif style=/span MsoNormalCxSpFirst/b p

margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/spanMsoNormalCxSpFirstmargin-bottom:0cm;margin-bottospan lang=font-size:18px;span style=span style=p class= font-family:=/pspan style=/pm:.0001pt; mso-add-spacespan style=font-size:16px;margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-h nbsp; nbsp;p class=span style=p pb=br style=eight:normalDEfont-size:16px;:auto;text-align:justify;line-height:normalMsoNormalCxSpFirstfont-size:1quot;Arial b=msonormalcxspfirst==quot;Arial b=msonormalcxspfirst==6px;

´margin-bottom:0cm;margin-bottombr / style= /pbr / pb=:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/b

´ style=font-size:16px;/b /span

br /br / mso-ansi-language:=/spanspan style= nbsp;/pnbsp;

span style=span style=font-size:16px;span style=/spanbr /

span style=span style= text-align:justify/spanspan style=span style=/pp

span style=span lang=/spanb style=p class= p /p/p

quot;; mso-fareast/pquot;serif/span/p mso-ansi-language:despan=-language:CSmso-bidi-font-weight: normal/spanspan lang= marginquot;Arialmargin-bottom:0cm;mar mso-bidi-font-weight:= ptext-align:justify=/p size=-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal

p class=/p/pquot;Arial/pb style= /pp/p

 

quot;MsoNormp class=span style= nbsp; DEmargin-bottom:0c nbsp;/ufont-size:16px;br //b br= href=b a=m;margin-bottom:.0001br /uspan style=fontp class= /pbr line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=-family:font-size:16px;pnbsp;/p mso-bidi-font-style:=pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/p span=alCxSpFirst/bfont-size:16px; style=/bfont color= span style=font-size:18px; p

quot;ArialMsoNormalCxSpMiddle/b

nbsp;nbsp;p

styspan lang= style=/pquot;, /spanspan style=/strongnbsp;ple= b style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/pnbsp;nbsp;

mso-bidi-font-weight: normal strongspan style=nbsp;nbsp;

mso-bidi-font-weight: normal ppspan style=p

pmargin-bottom:0cm;margin-nbsp;nbsp;/p/p/spanMsoNormalCxSpFirst/pnbsp;font color= /spanquot;,MsoNormalCxSpMiddle/pmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;DEfont-size:16px; mso-bidi-font-size:= size= line-height:normalp=line-height:normalu/b/p size=bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal #000000 /spanMsoNormalCxSpFirst b style=span style=p

quot;,/strongspan style=p class=pbr //p/p

font-size:16px;mso-bidi-font-weight: normal/spanspan lang=

quot;sans-seriffont-size:16px;quot;sans-serifquot;sans-serif style=font-size:16px; style=pnbsp;

&acup class=b a=/span/spamso-spacerun:yesfont-size:16px;font-size:16px; span style=/u br=nb style=mso-bidi-font-style:normalfont-size:12.0pt;msnbsp; nbsp;quot;, style=mso-bidi-font-weight: normalfonmso-bidi-font-weight: mso-bidi-font-weight: normalspan style=span style= font= msonormalcxspfirst= normalfont-size:16px;br /font-size:14px; mso-ansi-language:despan=t-size:14px; line-height:normalb= span style=/spanfont-family: mso-ansi-language:=span style= font-family:=class=o-br / class=/span br= p spanbr= br= class= sans-serifspan=/span br=bidi-font-size:11.0pt;font-family:/pp/p/span div=font-size:14px; color=te;quot; b style=b style=span style=font-size:16px;/pp

p class=/p style=/pMsoNormalCxSpMiddle

p class=/pnbsp;/pnbsp;MsoNormalCxSpFirstDEmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal /p

font-family:/pstrong/pfont-family:span style=nbsp;/p

span style= style=pp

´ pspan style=/pspan lang= /pnbsp;

font-size:16px;spspan style= font-family:= br=nbsp;nbsp;p font= mso-ansi-language style= mso-ansi-language:=:= size= font-family:=an style normalspan=quot; lang=/pbr span=/p=/spanMsoNormalCxSpFirst span style=span mso-bspan st spanbr=quot; pb=yle=idi-font-style:= style=/pquot;lang=/spanb style=p class= p /p/p

/span font-size:16px; /strongpfont color=p

style=/spanp class=span style= mso-ansi-language:=p

style=/pMsoNormalspan style=nbsp;pnbsp;

font-size:14px;font-size:16px;pb style=span style=

p class=b style=span style=

/ppp /span/spanb style=mso-bidi-font-style:normalfont-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:/pp/p/span

quot;sans-serifspan style=nbsp;span style=font-size:16px;

quot;sans-serifpnbsp;span style=font-size:16px; p p quot;MsoNormalCxSpFirs/p div= line-height:normalfont-familyfont-f mso-bidi-font-style:= mso-ansi- span= / span style=font-size:16px; /spanmso-bidi-font-weight: normalbr //span p= mso-bidi-font-weight:=pbr /br / mso-ansi-language:=/spanspan style= nbsp;/pnbsp;quot;; mso-fareast/pquot;serif/span/p mso-ansi-language:despan=-language:CSmso-bidi-font-weight: normal/spanspan lang= marginquot;Arialmargin-bottom:0cm;mar mso-bidi-font-weight:= ptext-align:justify=/p size=-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal line-height:normalbr= class= mso-bidi-font-weight:= font-size:=span= fpp=t-family:=brmso-bidi-font-weight: normal/spanp class= span style= line-height:normalb= mso-bidi-fonmfont-size:16px; style=MsoNormalCxSpFirst /span line-height:normalb= pb=argin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalspanmargin-bottom:0cm;mar p=b a= mar=font-size:14px;/p style=margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normal/pquot;mailto:lada.quot;b a=t-size:= mso-ansi-language:despan=b a=span style=/p msonormalcxspfirst=ont= font-size:= style=/p div=amily:= mso-bidi-font-weight:=class=ms×/p line-height:normalp=span style= lang=o-bidi-font-weight: normal strongspan style=nbsp;nbsp; /p t/bfont-size:16px; style=/bfoDEspan style= b style=p#000000pnt color= span style=font-size:18px; p

quot;p class=quot;/pb style=/span size=

quot;; mso-ansi-language:DEMsoNormalCxSpFirstpspan styquot;font-size:14px; font-family:=font-size:16px;pnbsp;/p style=le=nbsp; p

nbsp;span style=/o:p

/o:p

b quot;sans-serifp class=quot;/pb style=/spanspan lang= pstyle=font-family: margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-family:br /

span style=MsoNormalCxSpFirstspan style= style=/p/font

/p

quot;ArialMsoNormalCxSpFirstspan style=span style= style=

/p

p spanp= pb= color=margin-bottom:0cm;mar br=/pnbsp; /p

quot;,DEquot;Arialnbsp;p quot;Aria ptext-align:justify=/p msonormalcxspfirst= href= mso-ansi-language:despan= style=lMsoNormalCxSpMiddle/b

nbsp;p /p

nbsp;

nbsp;p /p

p

p /p /p

span style=mso-spacerun:yeso:pspan style=span lang=span style=

MsoN color= ptext-align:justify=/p msonormalcxspfirst= size= sans-serif=ormalCxSpFirstspan style=p class=nbsp; style=MsoNormalCxSpFirst /p

style=/pMsoNormalspan style=nbsp;pnbsp;

line-height:normalspan=

font-fammar/b/p b= font-size:= color= lang= font= lang=font-size style=/p line-height:normalspan= size= div=span style=:14px; pb= sans-serif= size=gin-bottom:0cm;mar br= line-height:normalbr= lang= span=ily:=

span style= normalspan=/p/p/p/p color=/p line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=span style=p line-height:normalb=/b font= mso-ansi-language:= style=span style=

font-size:=/pbr size= class= line-height:normalspan=

line-height:normalspan=

line-height:normalbr= mso-bidi-font-style:normal=

mso-bidi-font-size:= mso-ansi-language:despan=

mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-ansi-language:despan=/p sa mso-ansi-langua= br= mso-ansi-language:despan= normalspan= mso-ansi-language:despan= class= ptext-align:justify= mso-bidi-font-size:= line-height:normalp= mso-bidi-font-weight:=ns-serif= msonormalcxspfirst= line-height:normalbr= b= line-height:normalp= font-family:=/p/bfont-size:16px;pnbsp;/pspan style= class= line-height:normalb=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

/p mso-ansi-language:=/p mso-ansi-language:= font-family:= line-height:normalspan= ptext-align:justify=p

/p font= size= line-height:normalp= mso-bidi-font-weight:=b quot;sans-serifp class=quot;/pb style=/spanspan lang= pstyle=font-family: margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;line-height:normalfont-family:br /b a=

mso-bidi-font-size:=

mso-bidi-font-style:normal=

p

/p

p=

mso-ansi-language:despan=

p=

color= mso-ansi-language:= sans-serif= line-height:normalbr=

pb=

/p/p mso-bidi-font-size:=/p b=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

/pbr line-height:normalbr=/pbr/p color= mso-ansi-language:= sans-serif= line-height:normalbr=

quot; href= ptext-align:justify=

b a=/p/p

/p/p mso-ansi-language:despan=

ptext-align:justify=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz line-height:normalbr= font-size:=

mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz/pmailto:lada.petrankova@gatena font-family:=/bquot; br= mso-bidi-font-size:= color= mso-bidi-font-size:= mso-ansi-language:despan=chod.cz line-height:normalb=/p

l/ div=/p line-height:norm line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-wei= ptext-align:justify= size= span=alspan=/pb p= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= div= mso-ansi-language:despan=/p m div= p= pb= font-fammar/b/p b= font-size:= color= lang= font= lang=font-size style=/p line-height:normalspan= size= div=span style=:14px; pb= sans-serif= size=gin-bottom:0cm;mar br= line-height:normalbr= lang= span=ily:=line-height:normalb= pb= normalspan= mso-bidi-font-weight:=so-ansi-la= size=/ style= class=p= div= mso-bidi-font-size:= p= line-height:normalb= normalspan= font-size:=pbr size= msonormalcxspfirst=/p line-height:normalb= p=b a= style=anguage:despan= color=/p/pine-height:n msonormalcxspfirst=/b mso-ansi-language:despan=ormalp= lang=

/p /p line-height:normalp= mso-bidi-font-style:= pb= b=

font-size:16px;pnbsp;/p color=font-size:16px;pnbsp;/p msonormalcxspfirst= pb= line-height:normalb=

span=so-bidi-font-weight:= span= line-height:normalspan= line-height:normalb=/p br= mso-ansi-language:=/p style= lang=margin-bottom:0cm;mar pb= lang= style= line-height:normalbr= msonormalcxspfirst= b= span= color= line-hei/pbr line-height:normalp= size= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= line-height:normalp= span= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= font-family:= line-height:normalp=ght:normalspan=

mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz b= mso-ansi-language:despan= lang= ptext-align:justify=margin-bottom:0cm;marmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-ansi-language:despan=/p sa mso-ansi-langua= br= mso-ansi-language:despan= normalspan= mso-ansi-language:despan= class= ptext-align:justify= class= size= mso-ansi-language:= br= class= b=font-size:16px;pnbsp;/p class= b=/pcolor= mso-ansi-language:= sans-serif= line-height:normalbr= line-height:normalb= style= mso-bidi-font-size:= line-height:normalp= mso-bidi-font-weight:=ns-serif= msonormalcxspfirst= line-height:normalbr= b= line-height:normalp= font-family:=/p/bfont-size:16px;pnbsp;/pspan style= class= line-height:normalb=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz b= b= height:normalbr= line-height:n=/p/pmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz line-height:normalb=/p

line-height:normalspan= b= pb=p style= class= line-h/pmargin-bottom:0cm;mareight:normalb=/p

lang= font-size:=/p color= line-height font=margin-bottom:0cm;mar msonormalcxspfirst=mailto:lada.petrankova@gatenachod.czmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-bidi-font-style:=/p/p line-height:normalfont-fami=:normalbr= font-size:=/p

line-height:normalp= font-family:= font-family:=

mso-bidi-font-weight:= size=span style=margin-bottom:0cm;mar normalspan=

normalspan= ptext-align:justify=/p/b font-size:= p= mso-bidi-font-weight:=

line-height:normalbr= mso-bidi-font-weight:=font-size:14px; msonormalcxspfirst=/p mso-ansi-language:= line-height:normalp=

msonormalcxspfirst= div= pb=/p

line-height:normalb=font-size:=/pbr size= class= line-height:normalspan= br= mso-bidi-font-style:= mso-ansi-language:despan=

b= p=class=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz font-size:= mso-bidi-font-size:= line-height:normalb=

h font-family:= br= size=margin-bottom:0cm;mar mso-ansi-language:despan= span=/p msonormalcxspfirst= line-height:normalp= font= mso-ansi-language:despan= br=ref= msonormalcxspfirst=pb= class= style= class=/p pb= line-height:normalb=

font-family:= font=/p ptext-align:justify= color=/p line-height:normalspan= b= pb=p style= class= line-height:normalb=/p

/p pb= color= div=/p mso-bidi-font-style:normal=p

/p color= ptext-align:justify= span= lang= mso-bidi-font-weight:=

color=/p b= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= class=margin-bottom:0cm;mar font-size:= mso-bidi-font-style:= font=

style= mso-bidi-font-style:normal=p line-height:normalspan= style= lang= font-size:=/p color= line-height:normalbr= font-size:=/p

p= msonormalcxspfirst=/p line-height:normalspan=/b

lang= mso-bidi-font-weight:=

mso-bidi-font-style:normal= mso-ansi-language:= mso-bidi-font-style:= lang= mso-bidi-font-style:= sans-serif= msonormalcxspfirst=

mailto:lada.petrankova@gate mso-bidi-font-style:=n p= color= line-height:normalspan= span style=MsoNormalCxSpFirstspan style= style=/p/font mso-bidi-font-style:normal=achod.cz/p href=

mso-bidi-font-weight:= font=

/b color=/p

size= color= line-height:normalbr=

pmailt mso-bidi-font-weight:=/p/pquot; line-height:normalspan=b a= font=/p msonormalcxspfirst=o:lada.petrankova@gatenachod.cz sans-serif=line-height:normalbr=span style= normalspan=/p/p/p/p color=/p line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=span style=p line-height:normalb=/b font= mso-ansi-language:= style=span style=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz line-height:normalspan=/b

p= msonormalcxspfirst= m mso-bidi-font-style:normal= font-f line-height:normalspan=/spanlang= pbr= mso-bidi-font-weight:=b a=/p font== style= line-height:normalspan= style= style= mso-bidi-font-style:normal=p line-height:normalspan= style= lang= font-size:=/p color= line-height:normalbr= font-size:=/psonormalcxspfirst= span= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=

pb= color= div= mso-bidi-font-style:normal=

ptext-align:justify= font-family:=/p

line-height:normalspan=b a= font=/p msonormalcxspfirst=

line-height:normalp= sans-serif= line-height:normalp= br=

mso-bidi-font-weight:= ptext-align:justify= span= mso-bidi-fon sans-serif= p=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz/pdiv= mso-ansi-language:= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=t-weight:=

msonormalcxspfirst=p= mso-bidi-font-si div= mso-bidi-font-style:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz/pze:=/p color= mso-ansi-language:= sans-serif= line-height:normalbr=/p

font-size:14px; lang= mso-bidi-font-style:=/p/p/p line-height:normalbr=p/p

line-height:normalp=font-size:=/pbr/p/p href=

b a= line-height:normalbr= size=

msonormalcxspf= mso-bidi-font-style:normal= mso-ansi-language:= mso-bidi-font-style:= l color= mso-bidi-font-style:normal= spanp=/pfont-size:14px; mso-bidi-f sans-serif=ont-size:=font-size:14px; msonormalcxspfirst= msonormalcxspfirst= mso-bidi-font-weight:= font=pang= mso-bidi-font-style:= msonormalcxspfirst=/p

lang= sans-serif=font-size style=/p line-height:normalspan= size= div=span style=:14px; br= lang= mso-bidi-fon mso-bidi-font-style:normal=font-size:=font-size:16px;pnbsp;/p mso-bidi-font-style:=/pt-style:normal= b= ptext-align:justify= p= lang=

pb=font-fammargin-bottom:0cm;mar br= line-height:normalbr= lang= span=ily:= pb=

size= span=

style= mso-ansi-language:= class=b a=p p

mso-bid font-size:= line-h=i-font-style:=margin-bottom:0cm;mar font-size:= font=/p

div= mso-ansi-language:despan= lang=mailto:lada.petran line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-we line-height:normalp= span= msonormalcxspfirssans-serif=/p size= font-size:= href=t=margin-bottom:0cm;mar span=/p class=font-size:16px;pnbsp;/pight:= class= mso-bidi-font-size:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz b= b= ptext-align:justify=kova@gatenachod.cz b=mailto:lada.petrankova@gatenachod.czb a= mso-ansi-language:despan= font= normalspan=mailto:lada.petran p=/p style= pb=kova@gatenachod.cz line-height:normalp= lang=

p=/p font-family:= font=

font-size:14px; line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= mso=pb= mso-ansi-language:despan= mso-bidi-font-weight:=p size= div= color= mso-bidi-font-style:=margin-bottom:0cm;mar font-size:= font=/p

margin-bottom: pb= color= mso-ansi-language:=/pbrmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz div= msonormalcxsp line-height:normalspan= mso-bidi-font-stymargin-bottom:0cm;mar div= mso-ansi-language:=le:= line-height:normalspan= normalspan= color=mailto:lada.petrankova@gatenachod.czmargin-bottom:0cm;mar sans-serif= sans-serif= br= span=first= href= mso-bidi-font-style:normal= mso-ansi-language:= div=0cm;mar mso-ansi-language:=mso-bidi-font-weight:= mso-ansi-language:=/pbr

/span pb= ptext-align:justify=/p line-height:normalp=/p line-height:normalp=font-size:=/pbr/p/p href=

href= mso-ansi-lan style=/pb a= br= msonormalcxspfirst= mso-bidi-font-size:=pguage:= font-size:= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= normalspan=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-ansi-language:despan=/p sans-serif= msonormalcxspfirst= li br= lin/p span= lang= style= class= size=pe-height:normalp= href= font-size:= span=b a=/p line-height:normalp=ne-height:normalbr= b= line-he/pquot; color=class= color= mso-bidi-font-weight:= div= color=ight:normalp= font-family:=/p/bfont-size:16px;pnbsp;/pspan style= class= line-height:normalb=mailto:lada.petraptext-alispan=font-size:14px;nkova@gatenachod.cz line-height:normalbr=p

p line-height:normalspan= b= sans-serif=

br= color= font-family:= sans-serif= lang= mso-ansi-language:despan=p/psize=font-size:14px;eight:normalp=font-size:14px; line-height:normalbr= normalspan= ptext-align:justify= span= mso-bidi-font-style:normal=b a= p= msonormalcxspfirst= msonormalcxspfirst= span= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=ppfont=/p font= ptext-align:justify= line-height:normalspan=b a= font=/p msonormalcxspfirst= color= p

font-size:= mso-bidi-font-size:= b br=/p font-family:= mso-bidi-font-weight:= sans-serif= lang== line-height:normalbr=/pbr line-height:normalbr= mso-bidi-font-size:=p

style= line-height:normal=ze:= font-family:= font-size:= msonormalcx mso-bidi-font-weight:=/pspfirst=

line-hb=/spanquot; normalspan= font-family:= mso-ansi-language:despan= size= line-height:normalb= line-height:normalb=/p/pbr

/p sans-serif= font= msonormalcxspfirst= pb= color= div= mso-bidi-font-style:normal=

class= line-height:normalspan= ptext-align:justify= span= href= b= span=

span style= mso-bi msonormalcxspfirst=line-height:normalp=/b line-height:normalb= msonormalcxspfirst= normalspan= font= line-height:normalbr= msonormalcxspfirst= mso-bidi-font-size:= pb= line-height:normalspan=di-font-size:= line-h/peight:normalb=

∓ span=/pmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-bidi-font-style:normal=/p

ptext-align:justify= span=p

sans-serif=font-size:16px;pnbsp;/p pb= class=/pbr/p

line-height:normalb=/p div= mso-ansi-language:= pb= font-family:= color= mso-ansi-language:despan=

font-fa mso-bidi-font-size:= msonormalcxspfirst=mily:= mso-ansi-language:= b=mailto:lada.petrankova@gatenachod.czb a= mso-ansi-language:despan= normalspan=

pbr=b a=/p font=margin-bottom:0cm;marp mso-bidi-font-weight:= ptext-align:justify= span= mso-bidi-font-weight:=

ptext-align:justify= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= size=

color= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= p= font= href= mso-ansi-lan style=/pb a= br= msonormalcxspfirst= mso-bidi-font-size:=pguage:= font-size:= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= normalspan=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-ansi-language:despan=/p sans-serif= msonormalcxspfirst= li br= line-height:normalp= href= font-size:= span=b a=/p line-height:normalp=ne-height:normalbr= b= line-he font=quot; mso-ansi-language:despan= msonormalcxspf= mso-bidi-font-style:normal= mso-ansi-language:= mso-bidi-font-style:= lang= mso-bidi-font-size:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-bidi-font-style:normal=ight:normalp= font-family:=/p/bfont-size:16px;pnbsp;/pspan style= class= line-height:norma line-height:normalbr= size= font=lb=mailto:lada.petraptext-alispan=font-size:14px;nkova@gatenachod.cz line-height:normalbr=p

/p

quot; sans-serif= font-family:= line-height:normalspan= div=

href= mso-bidi-font-style:= ptext-align:justify= mso-ansi-language:despan= pb=font-size:16px;pnbsp;/p mso-bidi-font-style:=

color=/p msonormalcxspf= mso-bidi-font-style:normal= mso-ansi-language:= mso-bidi-font-style:= l color= mso-bidi-font-style:normal= spanp=/pfont-size:14px; mso-bidi-font-size:=font-size:14px; msonormalcxspfirst= msonormalcxspfirst= mso-bidi-font/ font= line-height:normalp= normalspan= p= pte/span href= lang=p/pxt-align:justifyp font-size:=/span mso-bidi-font-style:normal=/b mso-bidi-font-weight:= br== line-heigh= color= br= line-height:normalspan=p font=font-size:14px; lang= mso-bidi-font-style:=/p/p/p-weight:= font=pang= mso-bidi-font-style:= msonormalcxspfirst=/p

font-family:=

mso-ansi-language:=/p mso-bidi-font-style:=

line-height:normalbr=

/p style= msonormalcxspfirst= line-height:normalb=

href= size=

mso-ansi-language:=/pmargin-bottom:0cm;mar font= mso-bidi-font-size:= sans-serif=

class=/pbrmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

mso-bidi-font-size:= line-height:normalp= line-height:normalspan=/p

b a= line-height:normalspan=

line-height:normalp=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-bidi-font-weight:=

/p

/p/pbrmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

size= div= font-family:=

font-size:=/p

mso-bidi-font-weight:= line-height:normalspan=

line-hb=/spanquot; normalspan= font-family:= mso-ansi-language:despan= size= line-height:normalb= line-height:normalb=/p/pbr class= mso-ansi-language:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

p

style= ptext-align:justify=

mso-bidi-font-style:normal= mso-ansi-language:despan=/pfont-size:16px;pnbsp;/p

style= line-height:normalspan=

line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= font-size:= mso-bidi-font-style:normal=margin-bottom:0cm;mar/p

p/p

/pmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz msonormalcxspfirst= mso-ansi-language:= mso-bidi-font-weight:= line-height:normalspan=

span= mso-ansi-language:despan=/b

span= font-size:=

style= normalspan=margin-bottom:0cm;marp

line-height:no= mso- ptext-align:justify=quot; color=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz line-height:normalbr=bidi-font-style:normal=margin-bottom:0cm;mar/p

b= normalspan= ptext-align:justify= b a= line-height:normalspan=

size=quot; b=

style=

href=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

normalspan= font=

br= font= line-height:normalbr=span=margin-bottom:0cm;mar

b a=/p href=/p

line-height:normalbr/b normalspan= span=p/pmargin-bottom:0cm;mar p= mso-bidi-font-style:normal= mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz mso-bidi-font-style:normal=

font-size:= ptext-align:justify= font=

lang= sans-serif= msonormalcxspfirst=p

b= msonormalcxspfirst= pb=

quot;margin-bottom:0cm;mar/p

font-family:= mso-bidi-font-size:= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz /p/pbrmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

class= font-size:= b= font-size:=/p

style=/p/pquot; b= sp br=an=

div= class= mso-bidi-font-size:= class=style=ight:normalbr= mso-bidi-font-weight:= font-family:= mso-bidi-font-size:= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz /p/pbrmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

tom:0cm;mar font-size:= font-family:=/p ptext-align:justify=/p

/p lang=

p href= font-size:=/p

mso-bidi-font-style:=font-size:16px;pnbsp;/p/p

mso-bidi-font-size:= line-height:normalp= ptext-align:justify= style= line-height:normalspan=/p

b a=div= mso-ansi-language:despan= lang=mailto:lada.petran line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-we line-height:normalp= span= msonormalcxspfirssans-serif=/p size= font-size:= href=t=margin-bottom:0cm;mar span=/p class=font-size:16px;pnbsp;/pight:= class= mso-bidi-font-size:=mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz b= b= ptext-align:justify=kova@gatenachod.cz b=mailto:lada.petrankova@gatenachod.czb a= mso-ansi-language:despan= font= normalspan=mailto:lada.petran p=/p style= pb=kova@gatenachod.cz line-height:normalp= lang=/pmargin-bottom:0cm;mar

mailto:lada.petrankova@gatenachod line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=.cz href= line-height:normalbr=

pb= mso-bidi-font-size:=/p

class=/p mso-bidi-font-weight:= href= line-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:=/p

span= font-size:= color=/p/pp/p

sans-serif=fo/pbrnt-size:16px;pnbsp;/p pb= class=/pbr/pline-height:normalfont-family:mso-bidi-font-weight:= sans-serif=/b/p

mso-ansi-language:despan= pb= color=font-size:16px;pnbsp;/p/p/p

lang= mso-bidi-font-style:= p=size:= font=margin-bottom:0cm;mar line-height:normalspan=/b lang=/b

normalspan= href=p

size=

/pfont-size:16px;pnbsp;/pp

mso-bidi-font-size:= sans-serif= line-height:normalspan= line-height:normalb=/pbr line-height:normalp=

margin-bottom:/p line-height:normalbr= font-family:= mso-ansi-language:despan= normalspan= div= class=0cm;mar hr sans-serif=ef= span= lang= font-family:=

font-size:16px;pnbs/pbrp;/p/p/ppb=/p

/p mso-bidi-font-weight:=

style= font-family:= href=p

style= div= style= pb= line-height:normalb=

style= sans-serif=margin-bottom:0cm;marp line-height:normalp= font-size:=p

line-height:normalspan= size= style= normalspan=margin-bottom:0cm;marp

margin-bottom:0cm;marb a= br= line-he= quot;margin-bottom:0cm;mar/p

p

lang= sans-serif= msonormalcxspfirst=p

/p

font-size:16px;pnbsp;/p color= pb=/pp

fo font=font-size:16px;pnbsp;/p line-height:normalbr=nt-size:16px;pnbsp;/p

p

margin-bottom:0cm;marfont-size:16px;pnbsp;/p

/p

normalspan=

/p

mso-ansi-language:despan=

span=

/p