První ročník

1. ročník - začátečníci

OBSAH UČIVA
Pravidla pravopisu a výslovnosti. Časování sloves v přítomném čase. Silné a slabé skloňování podstatných jmen. Číslovky základní.  Zájmena osobní a přivlastňovací.  Modální slovesa. Předložky se 3. pádem. Předložky se 3. a 4. pádem.  Neurčitý podmět „man“. Vazba "es gibt". Poslechová cvičení, rozšiřování slovní zásoby, četba a nácvik konverzace (zpracovávanými tématy jsou např. osobní údaje, zdvořilostní fráze, orientace ve městě, jídlo atd.).

 

Jazykové kurzy v jednotlivých ročnících na sebe navazují, výuku zajišťuje stálý lektor! 

 

Aktuálně probíraná látka:

Látka probíraná v týdnu od 13. listopadu 2017    

 

Kontrola domácího úkolu. Zápory - připomenutí a procvičení. Skloňování podstatných jmen v jednotném čísle. Text: Leute, Leute - četba a překlad druhého odstavce. 

Dcv.: Opakujte si prosím slovíčka.  

 

 

Podívejte se prosím na toto videohttps://www.youtube.com/watch?v=nd0Y_iIaJns

 

 

Další cvičení:

Do následujících vět doplňte vhodné sloveso z nabídky v rámečku:

 ist – trinkst – wohnt – machst – lerne – ist – sind – arbeitet – geht – kommt – macht

 

1. Herr Töpfer ___ in Prag. 2. Er ___ hier als Deutschlehrer. 3. Wie ___ dein Name? 4. Mein Name ___ Nowak. 

5. Der Zug ___ um zehn Uhr.  6.  Was ___ (a) ihr heute Abend?  - Sie ___ (b) aber neugierig. 

7. ___ du Tee oder Kaffee?  8. Was ___ (a) du jetzt?  Jetzt ___ ich natürlich Deutsch.

9.  Wann ___ ihr nach Hause? - Um acht.

 

Přeložte:

1. Petr má jednoho psa a jednu kočku.

2. Čekám na autobus.

3. Koupím bratrovi knihu.

4. Navštívíme jednoho kamaráda. 

5. Kde je tu prosím výtah?

 

 

 

 

 

lada.petrankova@gatenachod.cz

´ style= span style=

´/b

b style=font-size:16px;

b style= /p

´nbsp;p class=p

´nbsp;p class=p

quot;sans-serif

span style=font-size:14px;

´/span

nbsp;/b

b style=span style= /b

´/span/bmso-bidi-font-weight: normalspan style=acute;/span

span lang=mso-bidi-font-weight: normalfont-size:14px; /pspan style=

span style=br /span style=/p style=

/spanbr / /p

p class=/pspan style=/b

nbsp;text-align:justify span style=

br /mso-bidi-font-weight: normalp class=/p

font-size:16px;/ptext-align:justifyp style=

style=

font-size:16px;text-align:justifytext-align:justify

/pquot;sans-seriffont-size:16px;/span

DEstrongspan style= mso-bidi-font-weight: normal

text-align:justify p

text-align:justify p

mso-bidi-font-weight: normalnbsp;/span

span style=pspan style=

font-size:16px; /spanp

text-align:justifyp

nbsp;text-align:justifynbsp;4. span style=

text-align:justify span style=

style=/span style=

text-align:justifyquot;span style=font-size:16px;b style=

text-align:justifystrong p

style=uspan style=

font-size:16px;/pspan style= pp style=

quot;Arialbr /nbsp;/span p

quot;sans-serifspan style=/b /p p

text-align:justify/spantext-align:justifypspan style=/strong

span style=br /p /p

mso-bidi-font-weight: normalspan style=

span style=font-size:16px;p class=br //span/p

quot;sans-serif nbsp; p/p

nbsp;

p class=span style=p

p class=span style=p

quot;sans-serif style=DEtext-align:justify font-size:16px; text-align:justify/spantext-align:justifypspan style=/strong

quot;sans-serif style=DEtext-align:justifymso-bidi-font-weight: normal pfont-size:16px; text-align:justify p

nbsp;font-size:14px;/p

MsoNormalfont-family:font-size:16px;p

quot;Arial/o:pquot;Arial/span mailto:lada.petrankova@gatenachod.cz

/spanspan style=

span style=br / /spanspan style=

/spanfont-size:16px;text-align:justify;background:white /span /span nbsp;

Chci se tě něco zeptat.MsoNormalfont-size:16px;

DE span style=span style=font-size:14px;

/p style=p

font-family:font-size:14px;MsoNormalfont-size:14px;MsoNormalp

font-family:font-size:14px;MsoNormalfont-size:16px;font-size:14px;MsoNormal

font-family:font-size:14px;MsoNormalfont-size:16px;font-size:14px;MsoNormal

font-family:

style=/span

text-align:justifyMsoNormalfont-family:font-family:

text-align:justifyMsoNormalfont-family:font-family:

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;/span/pspan style=pspan style=/p

nbsp;nbsp;nbsp;span lang=

text-align:justifyspan style=font-size:14px;DEspan style=

style=uspan style= pp

Chci se tě něco zeptat.MsoNormalfont-size:16px;

span style=/p/spannbsp;/p

text-align:justify span style=font-size:18px;font-size:14px;/pa href=

font-family: pb style=/p

br / style=br //p/span

text-align:justify/up class=/pp

/pp class=font-family: /p /a

MsoNormalfont-family:/p/p text-align:justify p

/pnbsp; style= nbsp;nbsp;nbsp;span lang=

nbsp;font-size:16px;text-align:justifyDEspan style= br /mso-bidi-font-weight: normalp class=/p

style=/strongMsoNormalspan lang=mso-bidi-font-weight: normalfont-size:14px; /pspan style=/p

/pspan style=nbsp;p

nbsp;MsoNormal/p/div text-align:justify p

p class=br //p font-family:font-size:14px;MsoNormalfont-size:14px;MsoNormalp

/ppspan style=font-family:b style=/p

quot;sans-serifMsoNormal/pfont-size:16px;/span

style=nbsp;p /p

quot; br /strong

quot;;mso-ansi-language:DE /span/bptext-align:justifybr /

/spanbr /

span style=pspan style= mso-bidi-font-weight: normalspan style=p

br /

/p

p style=font-size:16px;acute;/span/bmso-bidi-font-weight: normalspan style=acute;/span

pMsoNormal span style=/p

span style=pspan style= p

text-align:justifyfont-size:16px;nbsp;

/span /pp/p/p

span style=

span style=/pnbsp;/b/span/p

b style= span style=pspan style=

strong p

pMsoNormalspan style=/p

br / style= nbsp;font-family:/p style=uspan style= pp

span style= text-align:justify p

mso-tab-count:1font-size:16px;font-size:14px;/p

span lang=span style= /span pfont-family:span style=

p class=p class= span style=p

pfont-size:16px; span style=font-size:14px;p

span lang=span style= font-family:

span style=MsoNormalp

span style=quot;Arialfont-size:16px; /pnbsp; style= nbsp;nbsp;nbsp;span lang=

p/p /pMsoNormalspan style=/p

/spanquot;sans-serif font-family:/p

DEnbsp;span style=span style=/spanpspan lang=/strongfont-size:16px; style= /pspan style=nbsp;p/p

b style= style=/p /p

b style= style=/p /p

quot;Arialb style=/span/spanfont-family:br /

quot;Arial /p pp

text-align:justify

p /span span style=font-size:16px;p class=br //span/p

quot;ArialuMsoNormalstrong/spanp/p

/p style=br /span style=/span /p

strong/p

br /MsoNormalspan style=p class= p

pnbsp;br / pp

span style=nbsp;mso-tab-count:2 /span quot;;mso-ansi-language:EN-US /spanMsoNormalfont-size:16px;font-size:16px;

o:pnbsp;quot;, style=p span style=

text-align:justifynbsp;nbsp;pfont-size:16px;p

nbsp;nbsp;quot;Arial nbsp;plada.petrankova@gatenachod.cz span style=pspan style=p

span style=/span font-family:span style=font-family: /spanMsoNormalp class=

/span font-family:span style=font-family: /spanMsoNormalp class=

span style=span style= nbsp;p

b style=pp class=nbsp;pbr / p/p p/p /pMsoNormalspan style=/p

pbr / /p

b style= pMsoNormalspan style=/p

b style= pMsoNormalspan style=/p

quot;sans-serif/strongtext-align:justifyb style=text-align:justifyspan style=

quot;Arialfont-size:16px;p class=font-family: pspan style=/p text-align:justifyfont-size:16px;nbsp;

/span/p style=p

nbsp;quot;Arialnbsp; br /u style= span style=text-align:justify /pp class=p

/p/p p quot; br /strongp

mso-bidi-font-style:normalstrongpp/spannbsp;/bp

/u /spanfont-size:16px; /span /spanpnbsp;p

span style=/pMsoNormalMsoNormal text-align:justifyfont-family:/span

p class= font-family: b style= span style=font-size:14px; DE span style=span style=font-size:14px;

span lang=quot;Arial b style=/span span style=pspan style=p

pnbsp;/spanb style= /pp/p/p/p

font-size:16px;/strong /p/p strong p

/strongtext-align:justify/p/p strong p

‐MsoNormalmso-bidi-font-size: 10.5pt;font-family:text-align:justify/p text-align:justify p/p

#8208;MsoNp class=span style=quot;sans-serifspan lang=nbsp;pmailto:lada.petrankova@gatenachod.cz nbsp;quot;Arialnbsp; br /u style= span style=text-align:justify /pp class=pormalmso-bidi-font-size: 10.5pt;font-family:text-align:justify/p text-align:justify p/p

MsoNormalspan style=span style=MsoNormalspan style=/span style=/spatopquot;, p /p/p p quot; br /strongptopquot;, p /p/p p quot; br /strongpn font-size:16px;MsoNormal/bMsoNormal/p/pp

font-size:16px; /span/p pspan style=p

nbsp;mso-tab-count:2/spanup class=span style= span style=p

nbsp; MsoNormal /p

span style= text-align:justifyquot;,/pspan style=/pfont-family: BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm quot;sans-serif style=DEtext-align:justifymso-bidi-font-weight: normal pfont-size:16px; text-align:justify p/p/p quot;Arial /p pp

span style=quot;Arialfont-family:font-size:14px;font-size:16px; /pnbsp; style= nbsp;nbsp;nbsp;span lang=

quot;sans-serif /pfont-size:14px;/span/b/span style=uspan style=p

font-size:16px; font-size: 11.0pt;mso-ansi-language:DE br /ppp nbsp;MsoNormal/p/div text-align:justify pp

span style=font-size:16px;pstrongp class=span style=/spantext-align:justify BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .75pt; mso-element: para-border-div/p/p

p span style=font-size:16px;p class=br //span/p

span style=pspan style= p

span style=quot;sans-serif font-size:16px;span style=p class=span style=p class=span style=

/pnbsp;nbsp; pp span style=pspan style= p

span lang=/spanbr / /span /pp/p/p /pnbsp;nbsp; pp span style=pspan style= p

p

span style=font-size:16px; font-family:/spanfont-size:14px;/p p/p

font-family:

quot;;mso-ansi-language:DEspan style=quot;Arial style=quot;Arial span style= MsoNormal /p/pp/p

/spanquot;,/spanfont-size:16px; span style=pspan style= p

pnbsp; style=font-family:/span style=nbsp;span style=p

b style=quot; style=font-size:16px;p/p p class=/pspan style=/b

quot;Arialu MsoNormalstrong/span/span/p/p

nbsp;quot;sans-serif span style=font-size:16px;p class= nbsp;

MsoNormalfont-size:16px;/ptext-align:justifyspan style=

MsoNormalfont-size:14.0pt;mso-bidi-font-size: 12.0pt nbsp;mso-bidi-font-weight: normal nbsp;nbsp;/pp