Látka probíraná v týdnu od 8. ledna 2018

Oprava domácího úkolu. Konverzace. Trpný rok a stavové pasivum – opakování výkladu, příklady. Téma Wohnen – dokončení.

Dcv.: Udělejte si prosím toto jednoduché cvičení na trpný rod:

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg09_08.htm

 

Další cvičení:

Zkuste si přeložit následující věty:

Přeložte:

 

  1. Svědek je povinen odpovědět soudci na otázku.

 

  1. Říkal, že je ochoten nám poradit.

 

  1. Učitel se pokusil vysvětlit žákům novou látku.

 

  1. Když je koruna slabá, nevyplatí se jezdit do Německa nakupovat.

 

  1. Kupující je oprávněn odstoupit do 14 dnů od smlouvy.