Látka probíraná v týdnu od 8. ledna 2018

Kontrola domácího úkolu. Opakování préterita a perfekta slabých sloves. Pokračování četby textu Mit dem Rad am Rhein entlang. (perfektum slovesa bleiben: ich bin geblieben;  vyjadřování změny stavu pomocí werden + příslovce/přídavné jméno).

 

Další cvičení:

Jednoduché, ale užitečné cvičení k tématu doprava (Verkehr): 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k07_imverkehr.htm

 

Doplňte směrové příslovce:

  1. Zuerst musst du den Berg _____klettern und dann musst du ihn wieder ______klettern.
  2. Elke kommt ins Zimmer _____ und geht sofort wieder ______.
  3. Er geht die Straße _______, aber gleich kommt er wieder ________.
  4. Hans zieht sein Geld _______ und steckt es gleich wieder in die Tasche ________.
  5. Ich will ________schwimmen, muss dann aber auch wieder ________schwimmen.
  6. Wir fahren den Rhein mit dem Schiff ________, aber morgen müssen wir wieder ________ fahren.
  7. Wir schieben unsere Fahrräder einen steilen Berg __________, aber dann fahren wir den Berg wieder _________.