Látka probíraná v týdnu od 11. listopadu 2019

Úvodní konverzace – Martinstag und der Heilige Martin. Opakování rozšiřující slovní zásoby. Kontrola domácího úkolu – koncovky přídavných jmen. Procvičování perfekta (kopie k tématu Schule). Konverzační téma: Sprichwörter (přísloví).

Dcv.: Zopakujte si prosím ještě jednou slovíčka z rozšiřující slovní zásoby (empfehlen – ich habe empfohlen; lesen – ich habe gelesen; sehen – ich habe gesehen; erzählen – ich h. erzählt; ausziehen – ich bin ausgezogen x auswandern – ich bin ausgewandert; e Veranstaltung; zur Verfügung stellen, die Verwaltung, die Gemeinde).

Pravidla pro koncovky přídavných jmen:

Koncovky přídavných jmen v jednotném čísle

 1. První pád po členu určitém: –e; po členu neurčitém: er, e, es
 2. 2. a 3. pád všech rodů a 4. pád rodu mužského po členu určitém i neurčitém: –en
 3. 1. a 4. pád rodu ženského a středního je stejný.

Množné číslo: 

 1. po členu určitém + říkance (die,diese, meine, alle, beide keine, manche, welche, solche) má přídavné jm. ve všech pádech koncovku -en.
 2. bez členu: e, er, en, e

 

Poslechové cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap1_hoeren2.htm

Další cvičení:

Přeložte:

 1. Bydlíme v tom třetím domě vpravo.
 2. Přijedeme k vám osmého pátý.
 3. Děkujeme za Váš dopis ze dne 12. 10. 2016.
 4. Chtěli bychom místa v sedmé řadě.
 5. Naše mužstvo bylo na druhém místě.
 6. Štědrý den se slaví 24.12.
 7. Od 10. do 17. listopadu mám dovolenou.
 8. Jeho druhá manželka je lékařka.
 9. Jeho byt je v třináctém patře.
 10. Pojedeme jedenáctkou až na nádraží.