Látka probíraná 27. listopadu 2019

Kontrola domácího úkolu s připomenutím osobních zájmen. Konverzace: Diebstahl im Historischen Grünen Gewölbe. Gramatika: Předpony neodlučitelné, odlučitelné a někdy odlučitelné – vysvětlení a příklady. Opakování rozšiřující slovní zásoby k tématu krajinné útvary.

Dcv.: Podívejte se prosím na předpony a naučte se rozšiřující slovní zásobu.

Zkuste tuto malou doplňovačkuhttps://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k04_koennen.htm

 

Další cvičení:

Sloveso v závorce dejte do správného tvaru:

 

  1. Sie (aufräumen) ihr Zimmer.
  2. Wir (einkaufen) im Kaufhaus.
  3. Ich (bestellen) ein Bier.
  4. Er (verstehen) mich nicht.
  5. Wir (aufstehen) um acht Uhr.
  6. Wie (gefallen) dir dieser Wagen?
  7. Was (lesen) du jetzt?
  8. Er (fernsehen) jeden Abend.
  9. Wann (aufhören) endlich der Regen?