603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 20. května 2019

Kontrola domácích úkolů, opakování silných sloves. Slovíčka 6. lekce. Konverzační cvičení (Dialoge). Dcv.: Procvičujte a opakujte si prosím silná slovesa. Udělejte si prosím toto opakovací cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_k05_relativpronomen.htm    Další cvičení: Werbung Ergänzen Sie die Adjektive in der richtigen Form. wichtig: Werbung ist ein ________   Mittel zum Verkauf von Produkten. bestimmt: Viele Werbungen richten sich oft an eine  _______ Käufergruppe. staatlich:…

Více

Látka probíraná v týdnu od 13. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Procvičení silných sloves. Poslední nová silná slovesa str. 87. Konverzační cvičení: Bildergeschichte str. 79/12. Dcv.: Naučte se prosím pár nových sloves a stále opakujte probraná slovesa. Slovíčka 6. lekce. Udělejte si prosím toto cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_bach.htm   Další cvičení: Napište v préteritu: Der Computer hat seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Viele Menschen lehnen die Gentechnik ab, obwohl…

Více

Látka probíraná v týdnu od 11. února 2019

Kontrola domácího úkolu, připomenutí nejdůležitější látky z textu Mit dem Rad am Rhein entlang. Nová látka: Infinitiv s zu – vysvětlení, příklady. Slovíčka 1. lekce. Dcv.: Vezměte si prosím učebnici 2. díl. Naučte se slovíčka 1. lekce. Vážení přátelé, pokud ještě nemáte zaplacené kurzovné, pošlete prosím platbu nejpozději do konce příštího týdne. Č.ú. (částka 1.890,-): 28 32 42 551/0100…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly