603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná 14. března 2019

Kontrola domácího úkolu. Připomenutí probraných způsobových sloves. Nová způsobová slovesa dürfen, sollen, wollen. Příklady. Dcv.: Opakujte si prosím slovíčka a naučte se způsobová slovesa (významy a časování). Udělejte si toto malé cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k03_moechten.htm   Další úkoly: Doplňte způsobové sloveso a přeložte pomocí slovníku:   können: Nächste Woche  …………  wir leider nicht zum Deutschkurs kommen. müssen: Diese Woche …………..   mein Sohn…

Více

Látka probíraná 31. ledna 2019

Kontrola domácího úkolu. Gramatika: předložky s 3. pádem. Dcv.: Slovíčka 3. lekce Číslo účtu pro platbu kurzovného: 28 32 42 551/0100.   Další úkoly: Dosaďte správnou předložku: aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von a zu.  Wir wohnen ….. der Bank. Er ist ….. zwei Tagen in der Arbeit. Sie kommt morgen ….. dir (tobě). Ich soll dich (tě)…

Více

Látka probíraná 11. října 2018

Procvičování výslovnosti (kopie). Člen určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine, ein). Polovina slovíček z 1. lekce (učebnice str. 20). Časování sloves v přítomném čase. Dcv.: Naučte se prosím první polovinu slovíček 1. lekce.   Další úkoly: Vyslovujte správně, dbejte na délku samohlásek: der Magen; der Topf; die Lampe; lieben; das Jahr; sieben; die Presse; das Glas; der…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly