603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 11. března 2019

Kontrola domácího úkolu. Konverzace – Frühlingsferien. Minulý čas podmiňovacího způsobu, vazba dvou infinitivů (i ve vedlejší větě). Dcv.: Zopakujte si prosím tvoření podmiňovacího způsobu přítomného a minulého času. Zkuste si udělat toto cvičení na vazbu dvou infinitivů: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_konjunktiv-zwei2.htm   Další cvičení: Vytvořte věty s konjunktivem plusquamperfekta a přeložte: sich bestimmt damit abfinden (vypořádat se s něčím) – du den…

Více

Látka probíraná v týdnu od 11. března 2019

Kontrola domácího úkolu – připomenutí infinitivu s zu. Konverzace. Stupňování přídavných jmen a příslovcí – dokončení, procvičení. Dcv.: Udělejte si cvičení z učebnice na stupňování. Naučte se prosím slovíčka 2. lekce. Zde najdete hezké cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap7_silbensalat.htm   Další úkoly: Mit zu oder ohne zu:  Regine möchte Sängerin __ werden. Sie hat die Absicht später Musik __ studieren. Regine hat keine…

Více

Látka probíraná v týdnu od 11. března 2019

Kontrola domácího úkolu. Připomenutí koncovek přídavných jmen v jednotném čísle, cvičení. Nová látka: koncovky přídavných jmen v množném čísle po členu určitém a bez členu. Koncovky příd. jmen v množném čísle po různých zájmenech a číslovkách (tzv. „říkanka“). Dcv.: Stále si prosím opakujte koncovky příd. jmen. Opakujte slovíčka 8. lekce. Udělejte si prosím toto poslechové cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap2_hoeren1.htm   Další úkoly:…

Více

Látka probíraná 14. března 2019

Kontrola domácího úkolu. Připomenutí probraných způsobových sloves. Nová způsobová slovesa dürfen, sollen, wollen. Příklady. Dcv.: Opakujte si prosím slovíčka a naučte se způsobová slovesa (významy a časování). Udělejte si toto malé cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k03_moechten.htm   Další úkoly: Doplňte způsobové sloveso a přeložte pomocí slovníku:   können: Nächste Woche  …………  wir leider nicht zum Deutschkurs kommen. müssen: Diese Woche …………..   mein Sohn…

Více

Látka probíraná v týdnu od 11. února 2019

Kontrola domácího úkolu, připomenutí nejdůležitější látky z textu Mit dem Rad am Rhein entlang. Nová látka: Infinitiv s zu – vysvětlení, příklady. Slovíčka 1. lekce. Dcv.: Vezměte si prosím učebnici 2. díl. Naučte se slovíčka 1. lekce. Vážení přátelé, pokud ještě nemáte zaplacené kurzovné, pošlete prosím platbu nejpozději do konce příštího týdne. Č.ú. (částka 1.890,-): 28 32 42 551/0100…

Více

Látka probíraná 31. ledna 2019

Kontrola domácího úkolu. Gramatika: předložky s 3. pádem. Dcv.: Slovíčka 3. lekce Číslo účtu pro platbu kurzovného: 28 32 42 551/0100.   Další úkoly: Dosaďte správnou předložku: aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von a zu.  Wir wohnen ….. der Bank. Er ist ….. zwei Tagen in der Arbeit. Sie kommt morgen ….. dir (tobě). Ich soll dich (tě)…

Více

Látka probíraná 11. října 2018

Procvičování výslovnosti (kopie). Člen určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine, ein). Polovina slovíček z 1. lekce (učebnice str. 20). Časování sloves v přítomném čase. Dcv.: Naučte se prosím první polovinu slovíček 1. lekce.   Další úkoly: Vyslovujte správně, dbejte na délku samohlásek: der Magen; der Topf; die Lampe; lieben; das Jahr; sieben; die Presse; das Glas; der…

Více

Nový rozvrh 2018/2019

  15:55–17:25    17:35–19:05  19.10 – 20.40   Pondělí    III. A  II. A         Úterý    II. B  IV. A  V. A   Středa    V. B  III. B   IV. B     Čtvrtek      I. A   Menší změny rozvrhu jsou po dohodě se studenty možné.

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly