603 440 969 (NJ), 774 374 784 (AJ)lada.petrankova@gatenachod.cz

Látka probíraná v týdnu od 20. května 2019

Roter Teppich. Postdamer Platz. Vater und Sohn und weitere Bildergeschichten.   Domácí úkoly: Malé opáčko na stupňování: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_komparation1.htm  Napište prosím celý text: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_c1/c1_satzbau2.htm   Upoutávka – Leipzig: https://www.travelmag.cz/kam-v-lipsku-zajimava-mista-a-pamatky-k-videni/

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Konverzace. Nová látka: Příčestí minulé a přítomné. Dcv.: Cvičení z kopie na příčestí. Udělejte si prosím opakovací cvičení – následné děje: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_k09_nachdem.htm   Další cvičení: Poslechové cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap8_hoeren2.htm Übersetzen Sie. Die Studenten haben alle Prüfungen im Januar zu bestehen. 2. Er hatte zu beschließen, wohin auf Urlaub zu fahren. 3. Man hat zu denken, bevor man antwortet….

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. května 2019

Kontrola domácích úkolů, opakování silných sloves. Slovíčka 6. lekce. Konverzační cvičení (Dialoge). Dcv.: Procvičujte a opakujte si prosím silná slovesa. Udělejte si prosím toto opakovací cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_k05_relativpronomen.htm    Další cvičení: Werbung Ergänzen Sie die Adjektive in der richtigen Form. wichtig: Werbung ist ein ________   Mittel zum Verkauf von Produkten. bestimmt: Viele Werbungen richten sich oft an eine  _______ Käufergruppe. staatlich:…

Více

Látka probíraná v týdnu od 20. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Opakování minulého času. Slovíčka 11. lekce. Nová látka: Vedlejší věty – slovosled. Dcv.: Slovíčka. Dočtěte si prosím texty Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden na kopii. Udělejte si toto malé cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k01_sprachen.htm   Další cvičení: SPOJTE VĚTY: a) Es ist prima, b) Es tut mir sehr Leid, c) Karin fährt zum Flughafen, d) Andrea will Italienisch lernen,…

Více

Látka probíraná 23. května 2019

Kontrola domácího úkolu, připomenutí rozkazovacího způsobu. Rozkazovací způsob slovesa SEIN. Téma: orientace po městě. Nová látka: silná slovesa s kmenovým a (typ fahren) v přítomném čase. Dcv.: Pročtěte si prosím slovíčka 5. lekce. Opakujte si slovíčka k orientaci po městě. Udělejte si toto cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k03_inderstadt.htm   Další cvičení: Následující rozhovory přeložte do češtiny: 1. Entschuldigen Sie bitte, ich suche das…

Více

Látka probíraná v týdnu od 13. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Autos – dokončení. Gramatika: Příčestí přítomné a minulé. Udělejte si prosím toto cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b1/b1_kap6_konjunktor.htm   Další cvičení: Příčestí přítomné nebo minulé? mitbringen – das Gebäck – warten – die Reisegruppe – verlassen – die Landschaft – duften – das Parfüm – beschreiben – die Lebensweise – tanzen – die Leute – mischen – der Salat – beenden…

Více

Látka probíraná v týdnu od 13. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Procvičení silných sloves. Poslední nová silná slovesa str. 87. Konverzační cvičení: Bildergeschichte str. 79/12. Dcv.: Naučte se prosím pár nových sloves a stále opakujte probraná slovesa. Slovíčka 6. lekce. Udělejte si prosím toto cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a2/a2_kap2_bach.htm   Další cvičení: Napište v préteritu: Der Computer hat seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Viele Menschen lehnen die Gentechnik ab, obwohl…

Více

Látka probíraná v týdnu od 13. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Procvičení minulého času. Nová látka: préteritum způsobových sloves. Téma Beruf: Kopie – Sind Sie mit Ihrem Beruf zufrieden? Dcv.: Opakujte si prosím minulý čas. Slovíčka do 11. lekce. Udělejte si prosím toto poslechové cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap5_hoeren1.htm   Další cvičení: Doplňte příčestí minulé: Muster:           Wann besuchst du deine Eltern? – Ich habe sie schon besucht. Wann besichtigt ihr die…

Více

Látka probíraná 16. května 2019

Kontrola domácího úkolu. Procvičení předložek s 3. a 4. pádem. Orientace po městě (kopie). Písnička. Rozkazovací způsob – výklad. Dcv.: Opakujte si prosím slovíčka včetně nové slovní zásoby z kopie, naučte se dobře významy předložek. Udělejte si prosím toto doplňovací cvičení: https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_kap2_dialogergaenzung.htm   Další cvičení: Tvořte rozkazovací způsob: Vzor:   Du sollst fleißig arbeiten. – Arbeite fleißig. Ihr müsst schon nach…

Více

Úkoly a aktuality přímo na Váš e-mail

Nabízíme Vám k odběru automatický zpravodaj s novinkami a úkoly